google-site-verification=gYqYgqQ_VUbRv1COixT9YoJXKUkCMiAYeHgvE3Er4nw

Polish Genealogy

since 1995

Tree: Kisielewski


Tree Name  Kisielewski 
Description  gru19 
Individuals  569 
Families  185 
Sources 
Owner  Witold Kisielewski 
Email  wkitek@gmail.com 

More statisticsQuick Links

Contact Us

Webmaster Message