Bucholc's Family

and related

Statystyki


 Opis   Liczba 
Wszystkie osoby 11  
Wszyscy mężczyźni 6 (54.55%)  
Wszystkie kobiety 5 (45.45%)  
Wszyscy nieznanej płci 0 (0%)  
Wszyscy żyjący 6  
Wszystkie rodziny 4  
Wszystkie unikalne nazwiska 2  
wszystko Zdjęcia 1  
wszystko Dokumenty 0  
wszystko Nagrobki 0  
wszystko Historie 0  
wszystko Nagrania 0  
wszystko Filmy 0  
Wszystkie źródła 0  
Średnia długość życia1 62 lat, 243 dni  
Najwcześniej urodzony/a (Eugeniusz Bucholc 1912  

 Najstarsi zmarli1   wiek 
Ryszard Eugeniusz Bucholc 76 lat  
Eugeniusz Bucholc 64 lat  
Karolina Bucholc (z domu Tkaczyńska) 48 lat  


1 Obliczenia bazujące na wieku odnoszą się do osób z podaną datą urodzenia oraz śmierci. Przy niepełnych datach(np., data urodzenia podana jako "1945" lub "JAN 1860"), obliczenia mogą być nieprecyzyjne.


Informacje administratora

Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.