Polski  Ukraina  Lietuviškas  Ruskij  USA  Deutsch  Francais  Espanol 
Lwów

lp    nazwisko    imię    stanowisko    tytuł    adres    nr    strona
1    d'Abancourt    Adela    naucz.        św. Zofii    12    1
2    d'Abancourt    Aniela    prywat.        Gosiewskiego    4    1
3    d'Abancourt    Helena    wdowa po lustr. pow.        Piekarska    51    1
4    d'Abancourt    Karol    em. radca sąd.        Gosiewskiego    4    1
5    d'Abancourt    Marya    manip.        św. Zofii    12    1
6    Abdank    Władysław    komis. pow.        Gosiewskiego    4    1
7    Abderman    Bronisława    kierow. szk.        Brajerowska    14    1
8    Abderman    Józef    adj. Sk.        Bilińskich    4    1
9    Abend    Chawa    akusz.        Pilnikarska    6    1
10    Abend    Marceli    oficł. Sk.        Kordeckiego    7    1
11    Abend    Meier    faktor        Źródlana    29    1
12    Aberbach    Jakób    urz. Asek.        Bernsteina    5    1
13    Aberdam    Jakób    kupiec        Rapaporta    7b    1
14    Aberdam    Józef    urz.        Żulińskiego    10    1
15    Aberdam    Moses    rezydent        Kurkowa    8    1
16    Abgarowicz    Antoni    wł. dóbr        Sykstuska    54    1
17    Abgarowicz    Józef    radca Wydz. kraj.        Kurkowa    25    1
18    Abgarowicz    Kazimierz    zast. prof.. gimn.        Kurkowa    25    1
19    Abgarowicz    Seweryna    em.        pl. Maryacki    5    1
20    Abgerisen    Wofl    kupiec        Rzeźnicka    9    1
21    Abl    Aleksander    urz. Skarb.        Sapiehy    51    1
22    Abl    Karol    nadpor.        Jachowicza    15    1
23    Abl    Romana    naucz. pryw.        Szeptyckich    74    2
24    Abl    Stanisław    kup.        Sapiehy    47a    2
25    Abl    Teofil    em.        Szeptyckich    74    2
26    Abler    Salomea    naucz. muz.        Jagiellońska    17    2
27    Abłamowicz    Tadeusz    adjunkt B-ku        Domsa    2    2
28    Abłanowicz    Konstanty    urzędn.        Zyblikiewicza    43    2
29    Abraham    Dawid    kup.        Stary Rynek    2    2
30    Abraham    Ignacy    ajent        Jagiellońska    15    2
31    Abraham    Józef    urz. Tow. ubezp.        Jasna    2    2
32    Abraham    Leon    dysp. firmy Datter        Jasna    2    2
33    Abraham    Leopold    ajent        Szpitalna    17    2
34    Abraham    Majer    kupiec        Łazienna    8    2
35    Abraham    Władysław    "dr., prof.. Uniw., Rad. Dw., kaw. ord. żel. kor. III. kl."        Długosza boczna    16    2
36    Abrahamik    Michał    woź. poczt.        Bogdanówka    39    2
37    Abrahamowicz    Dawid    "em. minister, J. E. tajny radca"        Kraszewskiego    17    2
38    Abrahamowicz    Kornel    kond. melior.        Panieńska    1c    2
39    Abrahamowicz    Krzysztof    właść. dóbr        Chodkiewicza    6    2
40    Abranowicz    Abusz    b. wł. dóbr        Listopada    34    2
41    Abranowicz    Jakób    "zast. dyr.. Zakł. kredyt., radca ces."        Kościuszki    7    2
42    Abranowicz    Maksymilian Józef    urz. B-ku        Domsa    2    2
43    Abrysowski    Antoni    em. adj. kol.        Piekarska    16    2
44    Abrysowski    Julian    "kup., radca cesar."        Kochanowskiego    44    2
45    Abrysowski    Roman    kancel. \skar.        Piotra    3    2
46    Abrysowski    Władysław    wł. real.        Polna    4    2
47    Abt    Zofia    szwaczka        Ochronek    4a    2
48    Abt    Zofia    wd. po radcy        Wojciecha    8    2
49    Abter    Aron    kup.        Zygmuntowska    15    2
50    Abzenger    Józef    urzęd. kraj. Zwiazku przem.        Teatyńska    37    2
51    Achs    Benjamin    kapelm.        Krakowska    26    2
52    Acht    Adolf    wł. pral.        Rzeźnicka    12    2
53    Acht    Herman    kupiec        Sapiehy    25    2
54    Acht    Maurycy    kup.        Słoneczna    31    2
55    Acht    Sara    kierow. skl.        Sykstuska    62    2
56    Acht    Szulim    kup.        Król. Jadwigi    27    2
57    Acht    Szaje    zarz. cegielni        Król. Jadwigi    6    2
58    Acht    Wincenty    kier. biura        Teresy    12    2

59    Acker    Abraham    naucz.        Jachowicza    10    2
60    Acker    Chaskel    kupiec        Głęboka    3    2
61    Acker    Fischel    rest.        Kleparowska    25b    2
62    Acker    Gizela    żona lek. kolej.        Kochanowskiego    45    2
63    Acker    Jakób    subjekt        Żółkiewska    25    2
64    Acker    Joachim    płatn.        św. Anny    5    2
65    Acker    Samuel    kupiec        pl. Strzelecki    2    2
66    Ackerman    Abraham    kup.        Gliniańska    3    2
67    Ackerman    Anschel    szewc        Bożnicza    21    2
68    Ackerman    Antonina    mleczar.        Sykstuska    14    2
69    Ackerman    Jakób    urz. pryw.        Żółkiewska    37    2
70    Ackerman    Józef    płatn.        Skarbkowska    25    2
71    Ackerman    Markus    buchal.        Hausnera    7    2
72    Aczkiewicz    Bronisława    pryw.        Lenartowicza    11a    2
73    Aczkiewicz    Marya    pryw.        Domsa    3    2
74    Aczkiewicz    Władysław    kraw.        Grodecka    14    2
75    Adam    Anna    naucz.        Friedrichów    4    2
76    Adam    Ernest    "dr., dyr. B-ku"        Akademicka    21    2
77    Adam    Gustaw    wł. apt.        Listopada    56    2
78    Adam    Jakób    wł. real.        Żółkiewska    10    2
79    Adam    Jan    prof.        Ormiańska    38    2
80    Adam    Karol    insp. przem.        Zyblikiewicza    29    2
81    Adam    Ottokar    kapitan        Wałowa    11    2
82    Adam    Regina    em. naucz.        Listopada    56    2
83    Adam    Rudolf    nadpor.        Gródecka    69    2
84    Adam    Wilhelm    kapitan        Głowackiego    17    2
85    Adamczek    Arnold    urz. budow.        Błonie    10    2
86    Adamczewski    Stanisław    słuch. lektury        Stryjska    18    2
87    Adamczyk    Józef    palacz kol.        Na Błonie    14    2
88    Adamczyk    Ludwik    woż. Skarb.        Brajerowska    10    2
89    Adamczyk    Władysław    "nadradca bodow., ck. Namiest."        Teatyńska    7    2
90    Adamiec    Ludwik    buch.        Hausnera    4    3
91    Adamek    Franciszek    maszyn. kolej.        Grodecka    127    3
92    Adamiak    Lubina    wdowa po staros.        Mickiewicza    14    3
93    Adamiak    Tytus    em. radca wyższ. sądu        Wałowa    4    3
94    Adamiak    Władysław    urz. poczt.        Hofmana    24    3
95    Adamkowa    Julian    emeryt.        Leszczyńskiego    7    3
96    Adamowicz    Aleksander    urz. Mag.        Ogrodowa    9    3
97    Adamowicz    Ignacy    konduk. tram        Biłohorska    74    3
98    Adamowicz    Ignacy Józef    podm. mur.        Balonowa    10    3
99    Adamowicz    Józef    aspir. kol.        Na Błonie    8    3
100    Adamowicz    Karol    inkas. asekur.        Żółkiewska    153    3
101    Adamowicz    Konstanty    wł. dóbr        św. Łazarza    5    3
102    Adamowicz    Leon    naucz.        Obertyńska    6    3
103    Adamowicz    Marya    wd. po urzęd.        Szeptyckich    31    3
104    Adamowicz    Stanisław    kuśnierz        Grottgera    1    3
105    Adamowicz    Wincenty    magaz.        Supińskiego    20    3
106    Adamowski    Agenor    "dr., adw. kraj."        Chorążczyzny    12    3
107    Adamowski    Józef Waleryan    ck. asyst. poczt.        Szeptyckich    11    3
108    Adamska    Antonina    akuszer.        Szewczenki    8    3
109    Adamski    Adam    em. kanc. sądowy        Zielona    70    3
110    Adamski    Franciszek    rzeźnik        Sapiehy    85    3
111    Adamski    Jan    "dr., sekr. Zakł. kred., doc. Uniw."        Skargi    6    3
112    Adamski    Telestor    dyr. Kółek roln. kaw. ord. Fr. Józefa        Akademicka    10    3
113    Adamski    Tomasz    werkm. kolej.        Szeptyckich    61    3
114    Adamski    Włodzimierz    urz. Skarbu        Bema    18    3
115    Addel    Sara    masaż.        Kotlarska    11    3
116    Adelman    Adela    emerytka        Akademicka    11    3
117    Adelman    Emilia    prywat.        Łyczków    31    3
118    Adelstein    Meschulem    kupiec        Pełtewna    25    3
119    Adler    Adolf    kasyer miej. elekt.        Kopernika    37    3
120    Adler    Berisch    kup.        Ochronek    10    3
121    Adler    Henryk    adjunkt bank.        Sobieskiego    32    3
122    Adler    Hirsch    subj.        Alembeków    6    3
123    Adler    Ignacy    mag. farm.        Kochanowskiego    3    3
124    Adler    Jakób    handl. pierz.        Żółkiewska    16    3
125    Adler    Leibisch    kup.        Berka    4    3
126    Adler    Markus    szynk.        Kochanowskiego    48    3
127    Adler    Mechel    stolarz        Wodna    3    3
128    Adler    Naftali    kup.        Kopernika    14    3
129    Adler    Naftuła    złotn.        Grodecka    62    3
130    Adler    Osias    restaur.        Sykstuska    35    3
131    Adler    Ozyasz    kup.        św. Anny    7    3
132    Adler    Stanisław    woźn. poczt.        Leszczyńskiego    24    3
133    Adler    Zalel    wł. rest.        Furmańska    5    3
134    Adlersfeld    Sabina    naucz.        Szeptyckich    44    3
135    Adlerstein    Dawid    ck. urzęd. Prok. Skarb.        Cłowa    7    3
136    Adlerstein    Józef    "dr., kand. notar."        Senatorska    6    3
137    Adlof    Marya    wd. po radc. sądow.        Gliniańska    20    3
138    Adlowa    Antonina    ofic. ck. Nam        Piekarska    16    3
139    Adolf    Leizer    kup.        Sobieskiego    37    3
140    Adryjanowicz    Włodzimierz    profes. gimnaz.        Nowy Świat    22    3
141    Afanosowiec    Kazimierz    kapital.        Sadownicka    65a    3
142    Agert    Katarzyna    wd. po drogom.        Batorego    24    3
143    Agid    Adolf    ajent handl.        Żółkiewska    16    3
144    Agid    Albert    buchal.        Kotlarska    10    3
145    Agid    Anzelm    buchal.        Żulińskiego    10    3
146    Agid    Baruch    kup.        Kazimierzowska    7    3
147    Agid    Bernard    urzęd. Bku        Zborowska    10    3
148    Agid    Chaim    właść. restaurac.        Żółkiewska    16    4
149    Agid    Ignacy    urzęd. Banku        Głowińskiego    25    4
150    Agid    Izrael    kand. adwok.        Żółkiewska    16    4
151    Agid    Jakób    fabr. wódek        Gródecka    27    4
152    Agid    Józef    restaur. i wł. realn.        Gródecka    27    4
153    Agid    Lea    handl. nabiał.        Bożnicza    19    4
154    Agid    Matylda    akusz.        Słoneczna    39    4
155    Agid    Pinkas    buch.        Sobieskiego    18    4
156    Agid    Salomon    restaur.        Boimów    7    4
157    Agid    Samuel    kup.        Cebulna    13    4
158    Agid    Sara    szynk.        Sobieskiego    29    4
159    Agid    Szulim    właść. szynku        św. Marcina    16    4
160    Agolzer    Franciszek    ofic. poczt.        Na Bajkach    23    4
161    Agolzer    Piotr    dyet. Wydz. kraj.        św. Potra    3    4
162    Agopsowicz    Aleksander    wł. dóbr        Podlewskiego    4    4
163    Agopsowicz    Angela    wdowa        Sapiehy    57    4
164    Agopsowicz    Kazimierz    "dr., wł. dóbr"        Badenich    12    4
165    Agopsowicz    Mieczysław    kup.        Zdrowie    16    4
166    Agopsowicz    Sabina    wdowa po wł. dóbr        Ochronek    9a    4
167    Agopszowicz    Mikołaj    "dr., adw."        Podlewskiego    1    4
168    Agrys    Wolf    kraw.        Pod Dębem    2    4
169    Ahl    Reisel    kapeluszn.        Wesoła    1    4
170    Ahron    Samuel    kupiec        Łyczkowska    8    4
171    Aigner    Maks    rotmistrz        Jabłonowskich    16    4
172    Ajdukiewicz    Bronisław    ck. Radca Dworu        Zachariewicza    5    4
173    Ajdukiewicz    Józef    dr. prakt. Namiest.        Hofmana    3    4
174    Ajesz    Franciszek    szewc        Kochanowskiego    4    4
175    Akielaszek    Waleryan Stefan    leśniczy        Szeptyckich    74    4
176    Aks    Estera    kup        Zamarstynowska    3    4

177    Aks    Józef    zegar.        Zamarstynowska    3    4
178    Aksel    Meyer    kupiec        Król. Jadwigi    24    4
179    Akselrad    Adolf    absolw. praw.        Batorego    34    4
180    Akselrad    Baruch    fryzjer        Furmańska    1    4
181    Akselrad    Herman    pośrednik        Skarbkowska    24    4
182    Akselrad    Jonas    inkasent        Młynarska    4a    4
183    Akselrad    Jonasz    kupiec        Słoneczna    31    4
184    Akselrad    Józef    pośrednik        Łokietka    6    4
185    Akselrad    Józef    kup.        Sobieskiego    18    4
186    Akselrad    Samuel    ślusarz        M. Śnieżnej    5    4
187    Akselrad    Simon    urzęd. asek.        Gen. Nabielaka    8    4
188    Aksen    "Hirsch, J."    kup.        Bernsteina    4    4
189    Aksentowicz    Malwina    wd. po sekr. sądow.        Zdrowie    15    4
190    Alarie    Marya    ofic. poczt.        Długosza    35    4
191    Alberówna    Cecylia    wyrób gorset.        Śniadeckich    8    4
192    Albert    Edward    wł. mlecz.        Ormiańska    8    4
193    Albert    Jakób    kondukt.        Gródecka    131    4
194    Albert    Leopold    prakt. Skarb.        Zimna Woda        4
195    Albert    Salomon    urzęd.        Słoneczna    16    4
196    Albert    Szymon    ajent handl.        Słowackiego    8    4
197    Albinowski    Juliusz    dr. emeryt. ck. jenerał        Potockiego    27    4
198    Albinowski    Roman    em. nadradca Skarb.        Szymonowiczów    5    4
199    Albiński    Eugeniusz    prakt. poczt.        Zdrowie    14    4

200    Albrecht    Jan    urz. Krak. Tow. Wz. Ubezp.        Obozowa    4    4
201    Albrecht    Roman    rysow. technicz.        Grunwaldzka    10    4
202    Albrycht    Alfred    sekr. Skarb.        Tarnowskiego    14    4
203    Albrycht    Jan    prakt. poczt.        Łazarza    14    4
204    Albrycht    Konstanty    komisarz górniczy        Tarnowskiego    14    4
205    Alda    Jan    budown. salin.        św. Teresy    26    4
206    Aleksander    Alfred    inżynier        Sykstuska    43    4
207    Aleksander    Jakób    fotograf        Kazimierzowska    45    4
208    Aleksandrowicz    Jadwiga    nauczyc.        Zofii    44    5
209    Aleksandrowicz    Jakób    urzęd. Tow. akc. brow.        Hoffmana    9    5
210    Aleksandrowicz    Marya    wdowa po nadradcy Namiest.        Zielona    37    5
211    Aleksandrowicz    "Marya, Aniela"    naucz.        św. Zofii    44    5
212    Aleksandrowicz    "Satnisław, Karol"    inż. miejski        św. Zofii    44    5
213    Aleksandrowicz    Władysław    urzęd. Skarb.        Janowska    52    5
214    Aleksandrowicz    "Zenon, Józef"    suplent. gimnaz.        św. Zofii    44    5
215    Aleksiejew    Dymitr    krawiec        Słodowa    4    5
216    Aleksiewicz    Andrzej    dr. sekundar. szpit. pow.        Grottgera    5    5
217    Aleksiewicz    Jan    urz. Dnistru        Grodecka    22    5
218    Aleksiewicz    Jan    prob.        Na Bajkach    4    5
219    Aleksiewicz    Malwina    wd.        Na Bajkach    4    5

220    Aleksiewicz    Wasyl    ofic. poczt.        Sapiehy    81    5
221    Alenberg    Benjamin    handl. drzew.        Jabłonowskich    32    5
222    Allement    Adela    wł. biura        św. Michała    3    5
223    Allerhand    Ella    naucz.        Krasickich    5    5
224    Allerhand    Gustaw    mag. fram.        św. Michała    3    5
225    Allerhand    Henryk    dr. dent.        Wałowa    11    5
226    Allerhand    Maurycy    "dr. adw., doc. Uniw."        Jagiellońska    20    5
227    Alles    Alwenariusz    leśniczy        Słowackiego    5    5
228    Alles    Szymon    kup.        Rappaporta    1    5
229    Allstaedter    Edmund    dr. kand. adw.        Asnyka    10    5
230    Allweil    Bluma    właśc. realn.        Pełtewna    15    5
231    Allweil    Józef    kup.        Allembeków    8    5
232    Allweil    Juda    właśc. młyna        Miłkowskiego    7    5
233    Almassy    Emeryk    ck. podurz. poczt.        Na Błonie    24    5
234    Alsowa    Wilhelmina    naucz.        Łyczakowska    15    5
235    Alster    Jakób    pośrednik        Kołłątaja    5    5
236    Alster    Mojżesz    wł. hotelu        Kazimierzowska    5    5
237    Alster    Salomon    buchal.        Karna    3    5
238    Alszer    Ignacy    ślusarz        pl. Unii Brzeskiej    6    5
239    Altenberg    Alfred    wł. księg.        Sienkiewicza    3    5
240    Altenberg    Maurycy    inż.        Lenartowicza    15    5
241    Altenberg    Zuzanna    wł. księg.        Zielona    6    5
242    Altendorf    Adolf    właść. realn.        Szpitalna    60    5
243    Alter    Abraham    współwł. realn.        Sobieskiego    45    5
244    Alter    Adolf    właść. biura dzien.        Rynek    12a    5
245    Alter    Bernard    ajent handl.        Josselewicza    11    5
246    Alter    Ignacy    kup. i wł. realn.        Rynek    12a    5
247    Alter    Marya    wdowa po ofic.        Głowińskiego    25    5
248    Altengut    Jakób    kup.        Serbska    2a    5
249    Altkorn    Henryk    ofic. poczt.        Kordyana    10    5
250    Altkorn    Laura    wł. realn.        Kochanowskiego    11    5
251    Altkorn    Samuel    faktor        Zbożowa    7    5
252    Altmann    Alojzy    aspir. poczt.        Murarska    11    5
253    Altmann    Andrzej    maszyn. kolej.        Grodecka    127    5
254    Altmann    Emilia    kapital.        Na Skałce    1    5
255    Altmann    Markus    inkas. asekur.        Szpitalna    28    5
256    Altschüller    Izrael    ajent handl.        Pełtewna    7    5
257    Altschüller    Juliusz    dr. adwokat        Podlewskiego    10    5
258    Altschüller    Lazar    ajent        Ormiańska    22    5
259    Altschüller    Leon    szewc        Nenckiego    4    5
260    Altschüller    Salomon    urzed. kolej.        Panieńska    41    5
261    Altstadt    Ozyasz    kup.        Krasickich    7    5
262    Altstadt    Samuel    taksta. sądow.        Krasickich    7    5
263    Altstädler    Chunesch    kand. adwok.        Słoneczna    10    5
264    Altstock    Izrael    mal. pok.        Zamarstynowska    10    5
265    Altstock    Markus    urzędn.        Kazimierzowska    37    6
266    Ałyśkiewicz    Olga    żona księdza        Polna    3    6
267    Amalski    Franciszek    kraw.        Romanowicza    20    6
268    Aman    Edward    urzęd. sądow.        Blacharska    1    6
269    Amarant    Salo    ajent handl.        Krasickich    11    6
270    Amarant    Zygmunt    zastęp. Tow. asek.        Podlewskiego    5    6
271    Ambes    Maurycy    dr. adw.        Kraszewskiego    3    6
272    Ambos    Ester    handl.        Żółkiewska    32    6
273    Ambos    Majer    inkas.        Furmańska    9    6
274    Ambroz    Bazyli    magaz. kolej.        Panieńska    47    6
275    Ambrożek    Alfons    komis. leśnictw.        Franciszkańska    2    6
276    Ambroziewicz    Bogusław    dr. staros.        Stryjska    3    6
277    Amelung    Robert    kapitan        Zielona    32    6
278    Amerle    Leon    ślus. kol.        Grodecka    131    6
279    Amirowicz    Kajetan    ck. kapitan        Zielona    35    6
280    Amkraut    Samuel    urzędn.        Teatralna    24    6
281    Amon    Helena    wdowa po urzędn. pryw.        Długosza    3    6
282    Amon    Jadwiga    ofic. poczt.        Długosza    3    6
283    Amper    Henryk    dent.        Boimów    19    6
284    Amrat    Józef    handlarz        Wesoła    4    6
285    Amster    Maksymilian    rewid. kol.        Głęboka    14    6
286    Amster    Matylda    żona dyrekt. tartaku        Bernsteina    15    6
287    Amster    Maurycy    urzęd. kol.        Bartosza Głowackiego    18    6
288    Amsterdam    Hirsch    kapital.        Alembeków    6    6
289    Amsterdam    Szymon    ajent handl.        Źródlana    10    6
290    Anaryowski    Ambrozy    doz. zakładu karn.        Janowska    52    6

291    Anasiewicz    Stanisław    urz. ck. Namiest.        Hausnera    16    6
292    Anc    Bogumiła    nauczyc.        Poniatowskiego    10    6
293    Anc    Józefa    wd.        Poniatowskiego    10    6
294    Anczakowska    Anna    emer.        Kordeckiego    33a    6
295    Anczakowska    Michalina    wdowa po mag. kol.        Trauguta    9    6
296    Anczarski    Stanisław    zecer        Wałowa    19    6
297    Anczyc    Stanisław    prof.. szkoły pol.        Kalecza    11    6
298    Andahazy    Artur    ofic. Skarb.        Listopada    95    6
299    Andahazy    Edward Karol    pryw. urzedn.        Pułaskiego    4    6
300    Andahazy    Ida    naucz.        Lelewela    15    6
301    Andalik    Leopold    nadpor.        Krasińskiego    2    6
302    Anderle    Wilhelm    prakt. poczt.        Kurkowa    6    6
303    Anderman    Nuchim    ajent asek.        Krasickich    11a    6
304    Anders    Marya    wd. po urz. kol.        Bilińskich    19    6
305    Anderschök    Eleonora    modn.        Supińskiego    36    6
306    Anders    Franciszek    cukiern.        Tarnowskiego    18    6
307    Andler    Walerya    wdowa        Łyczakowska    58    6
308    Andraszek    Franciszek    radca rach. Namiest.        Zelona    18    6
309    Andraszek    Jan    nadrad. poczt.        Kampiana    7    6
310    Andraszek    Jan    stol.        Mickiewicza    22    6
311    Andraszek    Marya    fabryk. bilard.        Boularda    2    6
312    Andrejczyn    Andrzej    litogr.        Kopernika    30    6
313    Andrejczyn    Szymon    masz.        Mickiewicza    22    6
314    Andrejowski    Maryan    st. ofic. poczt.        Kurkowa    10    6
315    Androchowicz    Antoni    asyst. poczt.        Wronowska    15    6
316    Androchowicz    Kazimierz Józef    urzed. Wydz. kraj.        św. Teresy    12    6
317    Androchowicz    Metody Wodzimierz    urz. Bku        Zielona    58    6
318    Androchowicz    Michał    rewid. rach.        Klonowicza    12    6
319    Androchowicz    Włodzimierz    urzed. Bku rusk.        Pohulanka    11    7
320    Andruchów    Stanisław    masz. kolej.        Kulparkowska    51    7
321    Andrusienko    Michał    podurz. poczt.        U. Lubelkkiej    2    7
322    Andrusienko    Włodzimierz    ofic. Skarb.        Unii Lubelskiej    2    7
323    Andrusiewicz    Włodzimierz    maszyn. kolej.        Teatyńska    29    7
324    Andrusiewicz    Jan    em. urzęd.        Teresy    12    7
325    Andruszewski    Maryan    urz. Wydz. kraj.        Tarnowskiego    20    7
326    Andrusikiewicz    Roman    radca rach. Sad kraj.        Zielona    42    7
327    Andrusikiewicz    Wanda    buchal.        Zielona    42    7
328    Andrusiów    Andrzej    konduk. kolej.        Szeptyckich    65    7
329    Andrusyn    Józef    ślus.        pl. Unii Brzeskiej    8    7
330    Andruszewska    Helena    żona radcy dyr. Skarb.        Gliniańska    12    7
331    Andruszewski    Mieczysław    dr. lek.        pl. Akademicki    2    7
332    Andruszko    Filip    em. podurz. kolej.        Leszczyńskiego    28    7
333    Andruszko    Łucyan    szewc        Biłohorska    74    7
334    Andruszków    Teodor    konduk. kolej.        Bogdanowska    83    7
335    Andtyjszyn    Wasyl    cieśla        św. Pawła    4    7
336    Andrzejewska    Amalia    wdowa        Mickiewicza    26    7
337    Angelo    Izydor    wł. cukier.        Krakowska    17    7
338    Angermann    Edmund    em. urz. sąd.        Supińskiego    18    7
339    Angermann    Zofia    właść. realn.        Sadownicka    8    7
340    Angielski    Emil    kond. kolej.        Grodecka    131    7
341    Angielski    Kazimierz    sędzia        Zielona    42    7
342    Angjelinović    Bidislav Grgur    konc. adw.        Zyblikiewicza    20    7
343    Anhauch    Adolf    kupiec        Łyczakowska    24    7
344    Anhauch    Majer    kraw.        Sobieskiego    21    7
345    Anioł    Edward    urz. państw.        Kochanowskiego    71    7
346    Anis    Jechel Wolf    majst. kuśn.        Rynek    34    7
347    Anis    Leolopold Salomon    kuśn.        plac Krakowski    16    7
348    Anklewicz    Władysław    kraw.        Supińskiego    24    7
349    Anng    Izak    naucz.        Żółkiewska    25    7
350    Ansonini    Brygida    guwern.        Mochnackiego    38    7
351    Anspach    Edmund    ślus. kolej.        Na Błonie    14    7
352    Ansteicher    Leib    kupiec        pl. Gołuchowskich    11    7
353    Antkiewicz    Michał    woźn.        Polna    30    7
354    Antler    Jakób    naucz. tańca        Mała    6    7
355    Antman    Herman    fabrykant        Grodecka    22    7
356    Antoniewicz    Dominik    wł. dóbr        Zyblikiewicza    25    7
357    Antoniewicz    Eustachy    ofic. Skarb.        Łyczakowska    117    7
358    Antoniewicz    Helena    wd. po księdz.        Łyczakowska    117    7
359    Antoniewicz    Jan    "em. radca Wydz. kraj., kaw. ord. Fr. Józefa"        Potockiego    6    7
360    Antoniewicz    Jan    dr. prof.. Uniw.        Zielona    9    7
361    Antoniewicz    Woysym-Marya    żona przeds. naft.        Jabłonowskich    28    7
362    Antoniewicz    Mikołaj    dr. filozof. i prof.. gimn.        św. Wojciecha    2    7
363    Antoniewicz    Stefan    prakt. adwok.        św. Wojciecha    2    7
364    Antoniewicz    Tadeusz    przeds. naft.        Długosza    37    7
365    Antoniewicz    Wanda    wd. po ofic. poczt.        Jozafata    12    7
366    Antoniewicz    Włodzimierz    dr. lekarz        Na Skałce    1    7
367    Antoniewski    Władysław    art. dram.        Sieniawska    1    7

368    Antonik    Roman    "wsp. ""Kurjera lw."""        Zielona    34    7
369    Antoniszyn    Jan    podurz. poczt.        Szeptyckich    25    7
370    Antoniszyn    Marya    manip.        Szeptyckich    25    7
371    Antoniuk    Onufry    woźn. poczt.        św. Jacka    10    7
372    Antonowicz    Emilia    wd. po dyrek. szk.        Potockiego    28    7
373    Antonowicz    Kazimierz    emeryt.        Na Bajki    25    8
374    Antonowicz    Paulina    naucz.        Wulecka    6a    8
375    Antosiewicz    Leonard    druk. litograf.        Domsa    7    8
376    Antosz    Stanisław    kontr. poczt.        Józefa    5    8
377    Antoszczak    Jan    cieśla        Tatarska    4a    8
378    Antoszewska    Marya Teodozja    nauczyc.        Kurkowa    40    8
379    Antoszewski    Ignacy    depend. notar.        Kurkowa    40    8
380    Aperyeszy    Izabella    naucz. francus.        Zamojskiego    16    8
381    Apfel    Adolf    typogr.        Jadwigi    10    8
382    Apfel    Jerzy    dr. kand. adw.        Nabielaka    10    8
383    Apfel    Józef    urz. pryw.        N. Świat    18    8
384    Apfel    Rachela    modn.        Kazimierzowska    16    8
385    Apfelbaum    Jakób    kupiec        Klonowicza    14    8
386    Apfelbaum    Mina    manip. Bku        Sykstuska    35    8
387    Apfelbaum    Mozes    knp.        Alembeków    9    8
388    Apfelbaum    Mozes    faktor        Objazdowa    2a    8
389    Apfelbaum    Süsze    kup.        Szpitalna    11a    8
390    Apfelsüss    Szymon Dawid    urzędnik pryw.        Słoneczna    57    8
391    Apisdorf    Abraham    agent handl.        św. Anny    6    8

392    Apisdorf    Aron    kup.        Kamińskiego    6    8
393    Apisdorf    Herman    mal. szyld.        Żółkiewska    39    8
394    Apisdorf    Józef    ajent handl.        Rapparta    19    8
395    Apisdorf    Lea    wd.        Piastów    9    8
396    Apisdorf    Maurycy    rest.        Alembeków    12    8
397    Apisdorf    Samuel    buchalt.        Źródlana    25    8
398    Appel    Efroim    buchalt.        Kleparowska    10    8
399    Appel    Józef    szlifierz        Kotlarska    11    8
400    Appel    Klara    kupc.        Sykstuska    14    8
401    Appel    Leon    wł. realn.        Mikołaja    10    8
402    Appel    Marcin    wł. r.        Zyblikiewicza    23    8
403    Appel    Regina    wypoż. kostj.        Krasickich    15    8
404    Appel    Regina    akusz.        św. Michała    3    8
405    Appel    Wanda    pom. kanc.        Szumlańskich    6    8
406    Appenzeller    Herman    dzierż.        Wronowska    10    8
407    Apperman    Fany    kupcow.        Kraszewskiego    17    8
408    Apperman    Maryan    dr. adwokat        Podlewskiego    9    8
409    Apperman    Rudolf    urz. pryw.        Kołłątaja    10    8
410    April    Israel    kupiec        św. Jadwigi    23    8
411    Aptekarska    Katarzyna    naucz.        Sadownicka    10    8
412    Arabski    Andrzej    wł. grajcl.        Kadecka    4    8
413    Arak    Rubin    pom. handl.        Słoneczna    45    8
414    Arbesbauer    Ksawery    emer.        Supińskiego    24    8
415    Arbter    Piotr    podurz. kol.        pl. Unii Brzeskiej    9    8
416    Ardan    Marya    naucz.        Wagilewicza    6    8
417    Ardan    Paulina    pryw.        Wagilewicza    6    8
418    Ardan    Stefan    dr. kand. adw.        Śniadeckich    9    8
419    Ardel    Julia    naucz. pryw.        Bernsteina    11a    8
420    Ardel    Natan    kupiec        Krakowska    1    8
421    Ardel    Wilhelm    ofic. Skarbu        Bernsteina    11a    8
422    Arem    Samuel    kapital.        Jagiellońska    17    8
423    Arend    Adolf    stol.        Kochanowskiego    84    8
424    Arend    Emil    urz. pryw.        Jadwigi    19    8
425    Arend    Ferdynand    stol. kol.        Na Błonie    16    8
426    Arend    Gustaw    slus. kol.        Gródecka    131    8
427    Arend    Jakób    maszyn. kolej.        Gródecka    131    8
428    Arend    Jakób    woź. poczt.        Supińskiego    20    8
429    Arend    Józef    ajent. handl.        Jadwigi    19    8
430    Arend    Julian    ślus.        Trauguta    15    8
431    Arend    Karol    mag. kol.        Gródecka    127    8
432    Arend    Piotr    woź. poczt.        Kordeckiego    17    8
433    Arend    Rudolf    masz. kolej.        Gródecka    127    8
434    Arendarczyk    Adolf    oficyał Dyrekc. Skarbu        Mała    6    8
435    Arendarczyk    Anna    wdowa po adj.        Hoffmana    12    8
436    Argasińska    Stanisława    naucz. pryw.        Zielona    6    9
437    Argasiński    Jan    pomoc. kanc        Kordeckiego    33    9
438    Argasiński    Karol    dr. adw.        Słowackiego    8    9
439    Argasiński    Tadeusz    urz. bank.        Zielona    6    9
440    Argasiński    Włodzimierz    em. radca sąd.        Zielona    6    9
441    Arie    Oskar    urz. pryw.        Bema    8    9
442    Arkusiedwicz    Ferdynand Tadeusz    prakt. poczt.        Chrzanowskiej    10    9
443    Arkusiedwicz    Stanisław    "sędzia, pow. złoty krzyż z koroną"        Wulecka    6a    9
444    Arlt    Teodor K.    urz. pryw.        Szeptyckich    73    9
445    Artamowska    Leokadya    wdowa        Ogórkowa    15    9
446    Armatys    Zuzanna    wdowa po kupcu        Romanowicza    22    9
447    Armiński    Gerard    poruczn. audytor        Kurkowa    40    9
448    Arniański    Ludwik    adjunkt kol.        pl. Akademicki    1    9
449    Arnold    Anna    wdowa        Gaszyńskiego    74    9
450    Arnold    Bolesław    zarząd. c.k. urzedu lot.        Grodzickich    4    9
451    Arnold    Fischel    "wł. realn., szynkarz"        Leszczyńskiego    36    9
452    Arnold    Natan    szynk.        Kochanowskiego    78    9
453    Arnold    Stanisława    urzęd. Izby handl.        Gosiewskiego    6    9
454    Arnold    Szmerl    urzedn.        Kołłątaja    1    9
455    Arnold    Wilhelm    restaur.        Gródecka    24    9
456    Arnold    Wincenty    "dr., lek."        Jacka    14    9
457    Aron    Emanuel    st. kond. kol.        Gródecka    131    9
458    Aron    Józef    ajent        Kuszewicza    2    9
459    Aron    Mendel    podurz. kol.        Na Błonie    28    9
460    Aron    Mendel    rzeźnik        Żółkiewska    9    9
461    Aron    Samuel    wł. handl.        Kurkowa    7    9
462    Art    Maurycy    asyst. farm.        Łyczakowska    19    9
463    Artelt    Konrad    agent handl.        Akademicka    18    9
464    Artman    Józef    agent handl.        pl. Gołuchowskich    13    9
465    Artner    Adolf    poruczn.        Sapiehy    2    9
466    Artym    Józefa    akusz.        Kurkowa    25    9
467    Artymiak    Franc    em.        Działyńskich    5    9
468    Artymowicz    Zofia    pryw.        Kurkowa    10    9
469    Artymowski    Jan    rewid. Skarb.        Sadownicka    57    9
470    Arway    Klementyna    adjunkt poczt.        Pułaskiego    8    9
471    Arway    Stefan Józef    geometr        św. Teresy    4    9
472    Aryszewska    Klaudya    wdowa po obywat.        Kochanowskiego    83    9

473    Arzt    Aron Ozyasz    kupiec        Kleparowska    12    9
474    Arzt    Lazar    kantorz.        Kleparowska    12    9
475    Arzt    Ozyasz    kupiec i właść. realn.        Kleparowska    12    9
476    Arzt    Władysław    prokurz. handlow.        Senatorska    9    9
477    Aschenberg    Stanisław    em. podurz. poczt.        Łąckiego    8    9
478    Aschenbrenner    Jan    woź. poczt.        Szeptyckich    66    9
479    Aschkenaze    Abraham    pisarz        Kazimierzowska    20    9
480    Aschkenaze    Edward    buchalt.        Piekarska    3    9
481    Aschkenaze    Mojżesz    handl.        Zamarstynowska    48    9
482    Aschkenaze    Tobiasz    dr. adw.        Kopernika    21    9
483    Aschkenazy    Adolf    aptek.        Podlewskiego    10    9
484    Aschkenazy    Adolf    buchal.        Głowackiego    9    9
485    Aschkenazy    Dawid    pryw. urz.        Zamarstynowska    10    9
486    Aschkenazy    Henryk    dr. urz. Banku przem.        3-go Maja    7    9
487    Aschkenazy    Hersch    dr. adw.        św. Anny    1    9
488    Aschkenazy    Jechiel    naucz.        Źródlana    29    9
489    Aschkenazy    Joel    wł. tartak. parow.        Bernsteina    9    9
490    Aschkenazy    Juliusz    chem.        Zygmuntowska    12    9
491    Aschkenazy    Lazer    kup.        Cebulna    13    9
492    Aschkenazy    Rosa    prywat.        3-go Maja    7    9
493    Aschkenazy    Zygmunt    dr. lek.        św. Mikołaja    11    9
494    Asderball    Jakób    senzal        Tatarska    2b    9
495    Asderball    Juda    agent        Zygmuntowska    12    9
496    Asderball    Markus    ajent handl.        Pełtewna    15    10
497    Asenko    Jan    naucz.        Hausnera    15    10
498    Askenazy    Szymon    dr. prof.. Uniw.        3-go Maja    3    10
499    Asler    Władysław    kond. kol.        Trauguta    9    10
500    Asłan    Mikołaj    pośred. handl.        Kochanowskiego    37    10
501    Assman    Jakób    woźny        Janowska    90    10
502    Assman    Ludwik    budown.        Janowska    9    10
503    Ast    Abraham    naucz.        pl. Rzeźni    15    10
504    Ast    Aleksander    urz. bank.        Sykstuska    23    10
505    Ast    Chaim    faktor        B. Joselowicza    22    10
506    Aszkenazy    Fani    wł. dóbr        Mickiewicza    10    10
507    Aszkenazy    Fryderyk    dr. adw.        Sykstuska    27    10
508    Aszkenazy    Juliusz    dr. kand. adw. i wł. dóbr        Mickiewicza    10    10
509    Aszkenazy    Juliusz    kupiec        Słoneczna    15    10
510    Aszkenazy    Leopold    kupiec        Lindego    10    10
511    Aszkenazy    Stanisław    dr. adw. i wł. dóbr        Mickiewicza    10    10
512    Aszkenazy    Szymon    inż. kol        Domagaliczów    4    10
513    Aszkenazy    Zygmunt    agent dóbr        Kopernika    37    10
514    Atlas    Amalia    naucz.        Brajerowska    14    10
515    Atlas    Ascher    wł. realn.        Szpitalna    28    10
516    Atlas    Fani    urz. pryw.        Sykstuska    62    10
517    Atlas    Henryk    wł. kaw.        Skarbkowska    1    10

518    Atlas    Henryk    kupiec        Szpitalna    28    10
519    Atlas    Ignacy    oficyał rach. Nam.        U. Lubelskiej    11a    10
520    Atlas    Izak    parasol.        Serbska    11    10
521    Atlas    Jakób    tapic.        Kazimierzowska    32    10
522    Atlas    Jakób    buchalt.        Kazimierzowska    35    10
523    Atlas    Jakób    kuśn.        Rzeźnicka    17    10
524    Atlas    Józef    naucz. lud.        Piastów    14    10
525    Atlas    Józef    buchalt.        Tatarska    2b    10
526    Atlas    Józef    urz. Zakł. kred.        Jachowicza    15    10
527    Atlas    Leon    buchalt.        Żółkiewska    17    10
528    Atlas    Norbert    em. inspek.        Kochanowskiego    11    10
529    Atlas    Rozalia    manip.        Gmach Skarbkowski        10
530    Atlas    Rubin    kand. praw.        Bema    10    10
531    Atlas    Samuel    agent. handl.        św. Anny    3    10
532    Atlas    Wilhelm    urzed. pryw.        Król. Jadwigi    8    10

533    Audykowicz    Artemij    ksiądz        Kurkowa    14    10
534    Audykowicz    Franciszka    wd. po ofic. podat.        Jadwigi    16    10
535    Audykowski    Orest    dzienn.        Ruska    3    10
536    Auerbach    Aron    podurzed. poczt.        Niemcewicza    19    10
537    Auerbach    Emanuel    dr. lek.        Krakowska    14    10
538    Auerbach    Emanuel    ofic. poczt.        Skrzyneckiego    4    10
539    Auerbach    Izydor    kupiec        Asnyka    8    10
540    Auerbach    Józef    inżynier        Reja    4    10
541    Auerbach    Józef    urz.        Jachowicza    18    10
542    Auerbach    Maks    maszyn.        Żółkiewska    73    10
543    Auerbach    Rachela    wł. realn.        Pod Dębem    2    10
544    Auerman    Nechnis    kraw.        Rapaporta    5    10
545    Aufschauer    Jakób    kancel. kol.        Na Bajkach    18    10
546    Aufschauer    Rubin    mistrz stac. kolej.        Na Bajkach    18    10
547    Augarten    Juliusz    urz. szpit. izrael.        Kołłątaja    1    10
548    Augenblick    Meyer    inż.        Bema    31    10
549    Augsburger    J.    kier. firm.        Kraszewskiego    1    10
550    Augustek    Jan    prof. gimn.        Grunwaldzka    3    10
551    Augustin    Zygmunt    emeryt. sędzia        Szkarpowa    1    10
552    Augustowski    Jan    inż.        Listopada    32    10
553    Augustyn    Jan    konduk. kol.        Bilińskich    46    10

554    Augustyn    Janina    akusz.        Hausnera    16    10
555    Augustyn    Walenty    szewc        Hausnera    7    10
556    Augustynek    Franciszek    inżyn.        Zyblikiewicza    31    10
557    Augustynek    Józef    masarz        Łyczakowska    88    10
558    Augustynowicz    Bronisław    kapital.        Na Bajkach    1    10
559    Augustynowicz    Leon    zegarm.        Żulińskiego    6    10
560    Augustynowicz    Roman    pryw.        Grunwaldzka    3    10
561    Augustynowicz    Stanisław    asystent fram.        Łyczakowska    9    11
562    Aulich    Edgar    wł. realn.        Batorego    9    11
563    Aulich    Felicya    wd. po dyr. Bnku        Długosza    37    11
564    Aulich    Janina    wdowa po staros.        Batorego    9    11
565    Aulich    Stanisław    "dr., kand. adw."        Cytadeli    9    11
566    Aumer    Juliusz    pom. woż.        Nowa    12    11
567    Aureli    Ambroży    prof. gimn.        św. Teresy    4a    11
568    Auschnitt    Izak Herz    kupiec        Nenckiego    10    11
569    Auschnitt    Wolf    kup.        Gazowa    4    11
570    Auster    Abraham    blach.        Weteranów    8    11
571    Auster    Abraham    pośred.        Szpitalna    17    11
572    Auster    Joachim    kier. urz. akcyz.        Król. Jadwigi    24    11
573    Auster    Neche    wł. realn.        Weteranów    8    11
574    Auster    Ozyasz    kup.        Zamarstynowska    23    11
575    Aviv    Jan    kond. kol.        Na Błonie    48    11
576    Awakowicz    Stefania    modniar.        Krasickich    11a    11
577    Awerbach    Leon    "dr., adw."        Akademicka    16    11
578    Awerbach    Mozes    fakt.        B. Joselowicza    22    11
579    Awin    Abraham    kup.        Boimów    5    11
580    Awin    Aron    szczotkarz        Kotlarska    8    11
581    Awin    Jóżef    inżyn.        Sykstuska    16    11
582    Awin    Samuel    rzeźn.        Boźnicza    19    11
583    Awin    Samuel    właśc. doroż.        Panieńska    34    11
584    Awner    Adela    kupc.        Żółkiewska    137    11
585    Awner    Salomea    agen.        Żółkiewska    82    11
586    Ax    Małka    akusz.        Stary Rynek    6    11
587    Ax    Rafael    pośr. handl.        Stary Rynek    6    11
588    Axelrad    Abraham    kapital.        Balonowa    6    11
589    Axelrad    Abraham    kup.        Piastów    8a    11
590    Axelrad    Herman    wł. młyna        Żółkiewska    88    11
591    Axelrad    Jakób    urz. pryw.        Gródecka    68    11
592    Axelrad    Kopel    oficl. pryw.        św. Kingi boczna    16b    11
593    Axelrad    Pajs    pryw.        Żółkiewska    33    11
594    Axnix    Jan    profos. wojsk        Zamarstynowska    8    11
595    Azderbaum    Józef    kup.  Zielona    34    11

Baar Bernhard, urz. pryw., Gródedecka 10.
- Eugeniusz, zarz. aptek., Sadownicka 18.
- józef, dyr. bank., Zygmuntowska 11 a.
Julian, współwł. cegiel., Kochanowskiego 100.
Leon, rzeźn., Rzeźnicka 17.
Ludwik, baum., Gródecka 131.
Babad Moses, rabin, Blacharska 20.
- Moses, buchalt., Gródecka 23.
Babak Zygmunt, rewid. Skarb., wł. reałn., ord. złot. krzyża, Wyspiańskiego 19.
Bąbała Stanisław, urz., Domsa 16.
Babas jan, porucz n., Żullńskiego 9.
Babath Leon, urz. wojs., św. Zofii 6.
Bąbczyński Horski Bolesław, art. dram., Zielona 22.
Babel Elżbieta, krawcz., Piotra 23.
- Gustaw, ofid. poczt., Sadownicka 22.
- Karol, radca sąd., Berna 33 a.
- Władysław, wł. reaL, Reja 3.
Babiaczyk Adam, dr. fil., prof. gimn.,. Ł yczakowska 46.
Babiak Włodzimierz, kra w., Sadownicka 15.
- Zofia, buch., Polna 63.
Babiasz Jan, kup., Chodkiewicza 8.
Babicki Józef, straż. magistr., Gabryelówka J 1 a.
Babicz Karol, doz. więź., Inwalidów 1.
I -. Klara, wdowa. Szeptyckich 32.
Babij Michał, ltrZ. Wydz. Kraj., Sadownicka 18.
- Teodor, woź. Skar., Bema 9.
Babijczuk Ludwik, woź. magistratu, Zborowska 10.
Babik Michał. woź. poczt., Wronowska 7.
Babińska Antonina, wdowa po urz., Piekarska 21.
Babiński Józef, em. radca Skarbu,
Nabielaka 21.
- Wacław, aptek., Zulińskiego 10.
Babirecki EJiasż, resp. Skarb., Tkacka 6.
Babisz Michał, kier. fabr., Bogdanówka 10.
Baboń Antoni, em. inspekt. podat., Zielona 5.
Babor józef, wet. wojsk., Kurkowa 5.
Babska Amelia, kapital., Asnyka 10.
Babyn Paweł, prakt. Nam., Zamkowa 16.
Bach Helena, wd" Czarnieckiego 4.
-- Henryk, kup., Za Zbrojownią 5.
- Herman, prokurz. Bank., Kraszewskiego 13.
Hitel, majst. stoI., Żółkiewska 24
- Sara, wf. reaL, janowska 11.
Bachman Józef, urz.. Tatarska 6.
- Michał, zecer, Piekarska 26.
- Mieczysław, wł. cuk., Słowackiego 8.
Bachniak józef, majster mur., Leszczyńskiego 7.
Bachowska Felicya, uaucz., Maryi Magdaleny 3.
- Józefa, buchaIt., Głęboka 27.
- Zofia, naucz., Na Bajkach 19.
Bachowski Jan, kand. koJ., Sadownicka 56. .
- julian, urzęd. magist., Na Bajkach 9. .
- Mieczysław, urz. Zakł. Ubezp., Na Bajkach 17.
- Stanisław, lUZ., Dekerta 2.
- Władysław, dr., urz. muzeum przem., Na Bajkach 9.
Bachsbaum Michał, wł. fabr., Hoffmana 4.
Bachstiitz Zygmunt, ajent podróż., Rapaporta 7 a.
Bachus józef, manip. Wydz. Kraj., Gródecka 62.
- Majer rest., Słoneczna 14.
- v. Manner Szymon, urz. Bank., Krakowska 1.
Back Abraham, blach., Misjonarska 5.
- Herman, wł. ceg., Sykstuska 35
- fzak Mojżesz, wł. prac. błach., pl. Krakowski 23.
Backenroth Abraham, koncep. adw., Chmielowskiego 2. -'-
Backerman Henryk, kupiec, Korzeniowskiego 5.
- Saul, farb. futra, Kołłątaja 8.
- Seinwel, wł. realn., Miodowa 7.
BackoIt Józef. nadpor., Szeptyckich 15
Backtrog jonasz, blacharz, Strzelecka 4.
- Moj., zegarm., Łyczakowska 4.
Bacz Celestyna, pryw., pl. Bernardyński 15.
- Eisig. kraw., Sieniawska 13.
- jan. kraw., Młynarska 11.
- Kazimierz, woź., Polna 14.
Baczes Hetsch, kup., Kazimierzowska 5.
- Ignacy, buch., Starozakonna 15.
- Joachim, prakt. sąd., Gródecka 24.

'- j,-,nas, wł. realn., Gródecka 24.
- Rubin, zarz. reaL, Gródecka 10.
- Salomon, kup., Ormiańska 16.
- Salomon, em. sekr. Skar., Słoneczna 29.
- Samuel, wf. realn., Bernsteina 10
- Wilhelm, ausk. sądow., Słoneczna 29.

Baczewski Henryk, dr., przem., wł. fabryki, krzyż. kaw. ord. Fran. Józefa, Boułarda 3.
- de Leopold, wł. fabr.. radca komerc., kaw. ord. żeJ. kor. III. kI. i ord. Fr. józefa,
Podzamcze.
Bączkowski Eugenia, wł. dóbr, Sakramentek 30.
Baczyńska Anna, pomoc. kancel., Wązka 1 a.
- Faustyna, właśc. real., Źółkiewska 139.
- Helena. wdowa, Paulinów 14.
- Jadwiga, naucz., Kurkowa 25.
- Józefa emer., Dekerta 18.
- Józefa, akusz., Ossolińskich 9.
....- Kazimiera, pryw., Nabielaka 23.
Baczyńska Olga. naucz.. Kurkowa 7.
- Zofia, wdowa po ofic. poczt., Kopernika 43. _
Baczyński Adam, rade. sąd., Teatyńska 33.
- Aleksander, ks. kanonik, pl. jura 3.
- Franciszek, masarz, Słodowa 7.
- Jan, em. pułk., Karmelicka 8.
- jan. ekonom., Skarbkowska 16.
- józef, woż. ko1., Boczkowskiego 3. .
- julian, konc. adw., Cytadeli 9.
- juliusz, ofk. rach. Nam., Barska 6.
- Karol józef, oficyał, Rzeźbiarska 5.
- Kasper, emer. adj. Dyr. Skarb., Pijarów 15.
Michał, adj. ko1., Anczewskich 1.
- Roman, prakt. koncept. Magistr., Chodkiewicza 3.
Teodor, kontr. poczt., Kurkowa 25.
- Włodzimierz, adj. Politechn., Teatyńska 7.
- Zygmunt, kraw., Ossolińskich 9.
Bad Hersch, naucz. re1. mojż., Łyczakowskaka 155.
Badecki J akób, substyt. not., Kadecka 8.
- Karol, de. prof. gimn., Kochanowskiego 76.
- Szymon, ofic. sąd., Gliniańska 6.
Badeńczyk Stanisław, em., Polna 16.
Badeni hr. Józef, urz. asekur. krak., Śniadeckich 4.
Badeniowa Cecylia hr., wł. realn., . Krasickich 3.
Bader Gustaw, naucz., Pełtewna 13.
-- Józef, współwł. cukrow., Zamknięta 9.
Badian Adolf, hand1., Rapaporta 7.
- A wner, inżyn., Sapiehy 3.
- HUe}. wł. realn., Gródecka 39.
Paula, żona dzierż., Piekarska 51.
Róża, wdowa po urzęd., Kró1. Jadwigi 24.
Badner Abraham, ajent handl., Kotlarska 14.
- Dawid, wł. mlecz., Furmańska 5.
- Izrael, kier. fabr., Gazowa 8.
- Pinkas, magaz. młyna, Szeptyckich 61.
Badoń łan, tercyan, Czarnieckiego 4.
- Jan, asyst. Skarb., Gaszńskiego 8.
Badowski józef, majst. złotn, pl. Benedyktynek 2.
Badura Wincenty, instr. mlecz. Wydze kraj., Łazarza 9.
BądzYllski Stanisław, dr. prof. Uniw., Listopada 67.
Baek Herman, prokurz., Gródecka 42.
Baecker Tadeusz, inż. Wydz. kraj. Nabielaka 16.
Bagar Zofia, wł. szynk., Łyczakowska 169.
Bagieński jan, archit., Listopada 95.
Bagnowska Albertyna, wdowa po urz. sąd., Kochanowskiego 69.
Bagnowski Aleksander, podurz. kol., Gródecka 131.
- Stanisław, urzęd. pryw., Gródecka 131.
Bahłaj jan, m.asz. kol., Barska 3.
- Karol, woź, kol., Gródecka 86.
Bahr Franciszek, urz.. Turecka 1. - fzak, szkolnik synag., Kazimierzowska 47.
- Michał, urz. Tow. asek., Friedrichów 12.
Bahryjczuk Michał, woźny, srebro krzyż z kor., Głowińskiego 25.
Bajcer Michał, woź. poczt., Pełczyńska 1.
Bajda Michał, stolarz, Kalecza 12.
Bajdecki Adam, kwest. ck. Uniw., Pijarów 40.
Bajerowa Jadwiga, wdową po ofic. sąd., Kingi boczna 6.
Bajkowski Michał Jan, abs. droguer., Listopada 31.
Bajon Michał, zecer, Zybłikiewicza 15
Bajor Jan, dozor. więź., Boczkowskiego 4.
- Marya, akusz., Boczkowskiego 4.
Bajor !v\iehał, woź. poczt., Brajerawska 10.
Bajorek Franciszek, śIus. koL, Polna 26.
Bajorski Stefan, dyrek. Zw. miecz., KarpirIskiego 3. .
Bdjraczyńska Stefania, buchalt. Izby handl., Gliniańska 2.
Bajraczyński Józef, urz. sąd., Wronowskieh 10.
Bajsarowiez Aniela, wdowa po podurz. poczt., Głowackiego 26.
Bajtała Aleksy, wł, handI., Bema 18.
Bąk Jan, kond., Stroma 6.
- Tadeusz, urz. Wydzer., Gródecka 41
BCłkaj Jan, kond. tram., 2ółkiewska 159.
Bakfein Betti, fryz., Ormiańska 10.
Bakowicz Aleksander Eugeniusz, prakt. rach. Nam., Dominikańska 5.
- Anna, wł. mlecz., Ormiańska 14
Bąkowska Emilia, prywat. naucz. Rzeźbiarska 1 a.
- Janina, urz. gal. Kasy Oszczęd., Snopkawska 31.
- Józefa" kalk. Wydze kr., Łyczakawska 22.
Marya, kier. szkoł., Ochronek 1.
- Paulina, żona urz. ko!., Snopkawska 31.
Bąkowski Bronisław, kontro!. tram., hr. Potockiego 22. ..
- Feliks, emer., Ziemiałkowskiego 14.
- Stanisław, prakt. bank., Zamkowa 3. '
- Jan, urz. koI., Krótka 11 a.
- Stanisław, malarz, Hofmana 3.
- Witold, elektromech., Łyczakowska 46. .
- Władysław, ofic. Wydz. kraj., Sadownicka 57.
Bal Stanisław, dyr. Tow. ubezp., KI. Tańskiej 3.
Balaban Leon, dr., adw., Krasickich 9.
Balas Michał, rest., Gródecka 2 h.
Balasits August, dr., prof. uniw., kaw. ord. żel. kor. III. ul. Zyblikiewicza 26.
Balassa Marya, wdowa, Anczewskich 4.
Balawe1der Artur, urz. elektr. miejs., Sadownicka 72.
- Mirosława, naucz., Zamarstynów 27.
- Wanda, llkusz., Gródecka 121.
- Zdzisław, urz. Bku przern., Listopada 23.
Balawender Józef, druk., Pijarów 17.
Bakar Jan, woź. miejs., Teatyńska 25.
Ba1dini, Augusta, wd. po nadinżyn., Sapiehy 29.
Baler Chaim, faktor, Gazowa 14.
Baley Stefan, prof. gimn., Kochanowskiego 33.
Balicka Anna, em., Jabłonowskich 44.
- Neonila, wd. po księdzu, Boczkowskiego 12.
Balicki Franciszek, konc. Skarbow., Głowińskiego 23.'-
- Jan, ofic. Nam., Murarska 11.
- Jan, ślusarz, Dekerta 3.
- Jan, liston., Wulecka 44.
---r Julian, urzęd. pryw., Boczkowskiego 12.
Leon, kand. not., Gliniańska 12._
Stanisław, dr. em. lek. pow., Sadownicka 29.
Stefan, aplik. naucz., Król. Jadwigi 31.
Wacław, dr., inż. Wydze kraj., Chmielowskiego 15.
Władysław, emeryt. komisarz Skarb., Hausnera 5.
Włodzimierz, urz. poczt., Kalecza 10 a.
Balik Antonina Marya, hafciarka, Kochanowskiego 10.
- Natan, majst. szklar., Potockiego 9.
Ba1ińska Stefania, urz., Wodna 3.
Baliński Adolf, tapie., Słoneczna 45.
- - Bronisław, przemysł., Kordeckiego 17.
- Jakób, mag. kol., Zborowska 3.
BaIiński Jan,ofic. Nam., W ulecka 44..
- Józef, majst. kraw., Ogórkowa 11
BaIiszevvski Władysław, woź. Bnku, Bema 12 c.
Balk Adolf, asyst. koL, Gródecka 36.
- Emanuel, maI. i lakier., Bożnilo cza 19.
- Zygmunt, artyst. maI., Pasaź Hermana.
Balko Aniela, rysown., Zamarstynowska 3.
.::.- Roman, komis. pow., Kraszewskiego 1.
Bóli Meier, pośred., św. Stanisława 8.
Ballatzka Emil, urz. pryw., Kleparowska 12.
- Józefa, żona urz., Supińskiego 1.
Ballatzki Ludwik, woż., Zygmuntowska 11.
Ballin Joachim, urz. pryw., \ Kazimierzowska 47.
Balog Jan Karol, wł. real. i ślus., Leszczyńskiego. 38.
- Wiktor, urz. poczt., Biłohorska 14.
Balogh Piotr, muzykant, pl. Bernardyński 15. _
Balon Józef Karol, prakt. rach. skarb., Teresy 20.
Balowski Stanisław mech. pocztowo i telegr., Szeptyckich 58.
Baltarowicz Jan, ofic. Nam., Zielona 43.

- Stefan, urz. Nam., Piekarska 53.
- Włodzimierz, były rządca dóbr. Hoffmana 7.
Balzar Alfons, budowo most., Sadownicka 38.
RaIzer Karol, emer. st. radca, kaw. ord. złot. krzyża z kor., krzyż
kaw. pap. orderu św. Jerzego i krzyż kaw. ord. Fran. Józefa, Hoffmana 7.
- Oswald, dr., prof. Uniw., radca Ow., Zyblikiewicza 24.
Bałaban Emanuel, elektrotech., Grodecka 22.
Chaskel, kup., pl  Krakowski 9.
- Izrael, kupiec, Kotlarska 3.
Bałaban Jakób, bud., Gmach Skarb ka 1. o
- Jan, nadkontr. Skar., Wyspiańskiego 28.
- Józef, kier. szkoły, Snopkowska boczna 1826.
- Kazimiera, żona naczelnika poczty, Kampiana 3.
- Lenis, urzęd. asekur., Bernsteina 18.
- Luba wdowa po ofk., Szeptyckich 30.
- Maj er, prof. gim., Gródecka 27.
Matylda, wdowa, Grodecka 29.
Stanisław, naczel. poczt., Kurkowa 3.
Szymon, prokurz., boczna Sapiehy 1.
- Tadeusz, suplent gimn., Jabłonowsklch 18.
- Wincenty, dr., adw., Sokoła 4.
Bałaburzyński Jan, emer., Polna 16.
Bałakym Michał. naucz. gimn. akad., Murarska 10.
Bałańczuk Jan, dozar. więź., Kleparowska boczna 4.
Bałańdiuk Feliks, ofic. rach. Skarbu, Sapiehy 71.
Bałaziński Franciszek, kontr. poczt., Potockiego 12.
Bałdys Wojciech, terc. szkol., plac Gołuchowskich 9.
- Wojciech, pomoc. woź., Kościuszki 4.
Bałej Stefan, nauczyc., Kochanowskiego 33.
Bałłaban Estera, wdowa, Kalecza 10.
- Herman, kup., Słoneczna 31.
- Józef, adj. Mag., Szeptyckich 6.
- Karol, urz. pryw., Murarska 31.
- Teodor, dr., lek., radca cesar., Halicka 21.
Bałtarowicz Jan, zarząd. sklep., Rynek 39.
- Wiktor, inspekt. kolej., Śnieżna 5.
Bałtowski Bronisław, urzęd. Wydze kraj., Gródecka 64.
Bałłro Jan, staL, Kopernika 17.
Bałucirlski Romuald, inżyn., Supińskiego 8.
Bamborowicz Teofil, nauczyc., Jadwigi 31.
Bamburowicz Marya, właśc. realn., WuJecka 64.
Banach "Eug. Jarosław, urz. "Dnistru", Teatyńska 5.
- Józef, maszyn., Polna 16.
- W aleryan, kand. adw., Hausnera 10.
Banasik Józef, woź., Kordeckiego 32.
Banasiuk Gabryel, woź., Ardszewskiego 5.
Banaszewski Jan, em. insp., Hausnera 6.
Bandler Natan, kup., Sapiehy 47.
Bandriwskyj Karol, urz. Skar., Kraszewskiego 23.
Bandrowska Angela,. wd. po dzieci., dóbr, Kochanowskiego 52.
- Eugenia, naucz., Karmelicka 6.
- Joanna, emer., Teatyńska 7.
- Wilhelmina, wdowa, Franciszkańska t 2.
Bandrowski Bronisław, prot. gimn., Teatyńska 7.
- Hieronim, woźny Nam., srebro krzyż z kor., Karmelicka 6.
- Janusz, prakt. rach. Wydze kr., Teatyńska 7.
- Jerzy, literat, Zofii 32 a.
- Juliusz, dr., lek., Romanowinowicza 9.
- Stefan, urz., Potockiego 77.
- Witołd, dr., kand. adw., Supińskiego 3
Bandura Feliks, ag. polic., Kleparowska 14.
Bandurski Czesław, nauczyc., Pia'. stów 10.
- juliusz, dr., redakt., Romanowicza 9.
- Włapysław, ks. biskup, rektor semin., Czarnieckiego - 30.
Bandyrski Włodzimierz, emer., Supińskiego 24.
Banis Halina, naucz., Ł yczaków 5.
Bank Adolf, fryz., Łazarza 14.
Bank Adolf rest., Kotlarska 10.
- Dawid, pom.lek., Młynarska 10..
- Fani, akusz., Młynarska 10.
- Jakób, fryzyer, Żółkiewska 24.
Bańkovvska Helena, wd. po radcy sąd. Bema 18.
Bal1kowski Jan, konc: prakf. Nam., Zyblikiewicza 41.
- julian dr. lekarz, Sapiehy 61.
- Ludwik, radca Sk., Pijarów t 1.
- Seweryn, "em, radca dw., Zyblikiewicza 41.
-- Spirydion, st. radca Mag., Romanowicza 18.
- Stanisław pryw., Zbarazka 9.
- Stanisław, maj. murar. Anczewskich 8.
- Włodzimierz, c. k. gimn. dyr.,. Tarnowskiego. 24.
" - Zenon, sędzia pow., Zyblikiewicza 7.
Banner Susman, wł. kaw., Pijarów 48
Bant Franciszek, zast. kierowo Zakl wodoc. Pijarów 40. .
- Karol, wł. rea1., Zborowska 30.
Banzer Antoni, inż., Borkowskich 24
- Juda kuśn. Zemarstynowska 30.
Bar Łucyan, dr. koncep. Prok. Sk., Friedrichów 5.
- Sabina, akuszer., Karmelicka 8.-
- Stanisław, ma1. pokoj., Szeptyckich 55.
- vel Klier W olf, sto1., Ruska 10.
Bara Stanisław, inż., Bema 3la.
Barabasz Paweł, eksped. Jozafata 8
- Wacław, kupiec, Asnyka 4.
Barach józef. właśc. real n., . Pułaskiego 4.
- Mojżesz, wf. realno św. Marcina 9a.
- Samuel, kup., Alembeków 4.
- Wolf, pośred., Panieńska 14.
Barącz Bartłomiej, podurz. pocztow., Kopernika 30.
- Grzegorz, ofic. pocztow., Droga Wulecka 58.
- Roman, dr., lekarz, Chorążczyzny 22.
Barącz Stanisław, literat, Chmielowskiego 15.
- Władysław, naucz. śpiew., były dyr. teatr. kaw. ord. pl. Akadedemicki 1.
Barak Hersch, faktor, Miodowa 4.
- Majer, kup., Kotlarska 5.
- Maurycy, podurz. kolej., Chocimska 7.

Baral Bernard, kup., Ossolińskich 17.
- Edward, asyst. poczt. Kopernika 28.
- Gustaw, buchaI., Słoneczna 14.
- Seinwe 1 , geometra, Kościuszki 18
Baran Anna, wdowa, Młynarska 10.
- Dawid, kup., Rzeźnicka 9.
Franciszek, woź. Mag., Bema 12.
- Franciszek urzęd. poczt., Jakóba Strzemię 3.
- Hnat, woźny, Ruska 5.
- Jan, podurzęd. poczt., Krótka 11.
- Jan kond. kol., Bilińskich 28.
- Jan, szewc, Domsa 14.
- Jan, naucz., Szeptyckich 73.
- Joachim, woźny, Jozafata 8.
- Józefa, urz. pryw' J Młynarska 1t).
- Katarzyna, wd., Gródecka 131.
- Konstanty, woźn., Krakowska 7.
- Laura, wł. r., Senatorska 11 a.
- Leon, pośred., Gródecka 39.
- Leon, wlaść. real n., Zielona 74.
- Maks, faktor, Słoneczna 9.
- Marya, wdowa po naucz., Hausnera 10.
- Michał, emer. oficyal. pryw., Hr. Potockiego 22.
Micbał, kierowo intr Jig., Czarnieckiego 26.
Piotr, rymarz, Potockiego 58.
- Stanisław, prakt. rach. Nam., Łyczaków 55.
Stefania, urz. Bku ziems., Zyblikiewicza 28.
Teofil, ofic. pocztow., Potockiego 36.
- Teofi1a, naucz., Młynarska 10.
- Wale ut y, ekspedyt., Szeptyckich 55.
- Walerya, akusz., Pohulanka 6.
Baran Zygmunt, właść. kawiar., pl. Gołuchowskich 1.
Barandy Omytr, woź., Nabielaka 21.
Baraneńko Maurycy blach., Szeptyekich 32. f,
Baraniecka Julia, wd. po urz. poczt., Łyczaków 15.
Baraniecki Emil, maszyn. kol., Trauguta 7 a.
- Józef, podurzęd. kolej., Bogdanówka 1.
- Władysław, em. pobor., Ujejskiego 14.
- Leon, inżynier, Nowa 2.
Baraniuk Władysław, kontr. kolei elektr., Szeptyckich 42.
Baranowicz Eugeniusz, kand. fldw., św. Piotra 7.
- Mieczysław, zegar., Pijarów 38.
Baranowska Antonina, wd. po rad. szkoL, Sadownicka 21.
- Augustyna, wd. po inż., Łyczakowska 84a.
- Marya, właść realn., Sadownicka 40.
Baranowski Bolesław Adam, radca
Dworu, Kochanowskiego 45.
- Grzegorz woź., Głowackiego 7.
- Jan, kontr. miej., Wojciecha 18.
- Jan, masz. koL, Kordeckiego 42.
- Józef, mont. elektrycz., Listopada 23,
- Romuald, bucha!., Kordyana 10.
Barańska Jadwiga, nauczyc., pl. Maryacki 10:
- Marya, wd. po urzędn. Cetnerowska 7:
- Seweryna, rent. Barska 6.
Barański Aleksander, pomoc. kanc., Asnyka  
Bogdan, lek. pułk., Łyczakowska 46.
Emil, lekarz, Piaskowa 3.
- Franciszek, prof. gim. Marka 16.
Franciszek emer. radca dworu, Łyczakowska 14.
Henryk, korespondent., Gródecka 68.
Jan, handl., Kochanowskiego 78.
BaraJlski Józef, urzędn. kolej., mlańskiego 2.
- Julian, stoI., Trauguta 1 a.
- Kazimierz, stoI., Wilczków 6.
Kazimierz prof. gimn. św. Marka 16.
- Michał, lekarz, Pijarów, 40.
- Piotr, starost. Namiest. Zamojskiego 18.
- Robert, kapital., Gliniańska 9.
- Romuald, kup., Kr. Jadwigi 8.
Stefan. muzyk, Łyczaków, 14.
Tomasz, woź. Na Błonie 52.
Tomasz, em. insp. polic., Polna 71.
Władysław, rewid. Skarb. Zimorowicza 10.
- Zenon, Wiktor, kup. Jadwigi 8.
Baranyk Omelan dyet. tow. kredyt., Szeptyckich 39.
Barasch Chaim, kup., Źródlana 21.
- Leon, kup., Marcina 5.
- Lewi, ajent Słoneczna 42.
Barath Salomon, agent handl. Przerwana 5.
Baratymowicz Stanisław, majs. mur.. Zborowska 12.
Baravalle Alojzy, kapitan, Żulińskiego 10.
Barazello Hennina em., Łyczakowska 157.
Barbacka Marya. komisarzowa, Pijarów 11 a.
Barbag Bronisława, żona lekarza, Cłowa 12.
Barbaro de Antoni, urz. pryw., Zyblikiewicza 17.
- de Kazimierz, ck. ofie. Magist., Miłkowskiego 2.
- Klara manip., Zyblikiewicza 17.
- Paulina, wd. po majorze, Zyblikiewicza 17.
Barbasz, Franciszek, podmajs. mur., Szeptyckich 3.
- Józef, urz. pryw. Alembeków 8.
- Maks, kup., Misyonarska 6.
- Moses, buchal., Słoneczna 3.
Barber Kami1Ia wd. po kapitanie, Długosza 1, I
Barbrich Franciszka, wdowa, Franciszkańska 10.
Barcik Marya, wd., Sapiehy 35.
Rarczak Eugeniusz, likwidat. Bnku, Chmielowskiego 5.
Barczakowski Józef, szewc, Balonowa 6.
Bardach Anna, wdowa, Zygmuntowska 17.
Baruch kup., Rapaporta 6:
Baruch, kier. skI. farb, Kr. Jadwigi 4.
Bernard. handl., Przerwana 4.
Bronisław, wł. rea1., Cłowa 7.
Oebora zlot., Boimów, 5.
- Dora masaż. Zygmuntowska 11.
- Erna, manipulan., Zygmuntowska 17.
- Herman, kup., Sobieskiego 17.
-- Izrael, kup., Krakowska 1.
- Izrael, pośrednik, Słoneczna 45.
- Jadwiga urzęd. pryw., Kościuszki 18.
- Jakób, szklarz, Zamarstynowska 50.
- Jak6b, pośred., Szeptyckich 8.
- Jak6b, kontr. poczt., Staszica 7.
- Jetti szmukl. Ruska 6.
- Józef, farmaceuta, Pańska 22.
Józef, kier. szkol. głuchoniem., Kotlarska 10.
Lea, współwł. r. Szpitalna 25.
Leon, powozy, Żółkiewska 131.
Maurycy, admin., Wałowa 19.
Osias, Leib, kup., Owocowa 6.
- Rebeka naucz. głuchon. Lindego 7.
Salomon, kup., Grodzickich l1a.
- Salomon, ajent, pl. Gołuchowskich 15.
- Samuel, wł. r.ealn., Bema 12.
- Stefania, manipul. Kościuszki 18.
Wolf właść.. realn., Niemcewicza 28.
- W oIf, ślus., Bema 22.
- Zacharyasz, właść. realn. Lindego 7.
- Zuzanna, urzęd. pryw., Kotlarska 10.
Bardach Zygmunt, współwł. realn., Gliniańska 8.
Bardasz Ferdynand, kupiec, krzyż. kaw. ord. Franc. Józefa, Teatralna 7.
- Jan, urzędn. Magistr., Murarska 2.
- Noe. buchal., pl. Strzelecki 2. I
Bardo Franciszek, urz. poczt. Nowy Świat 12. .
Bardzik Walenty, respic. i wł. realn., Na Błonie 36.
Bardzki Stanisław, inżyn., Dąbrowskiego 12.
Barer Naftali, kupiec, Zamarstynowska 21
Barewicz Eugieniusz, ofic. poczt., Łyczaków 18.
- Leopoldyna, emer., Łyczakowska 64.
- Otyli a, naucz. sem., Łyczkowska 18.
- Wanda, wd. po ck. rrol. gimn. Tarnowskiego 12.
Bari Antoni, kooperator, Sapiehy 4.
Barkiet Marya, kraw., Jozafata 8.
Barkich Józef, elektro-techn. Szeptyckich 11.
Barkit Jan, em. woźn., Kalecza 9a.
BarI Mayer, agent handl., Stroma 7.
Barłog Jan, podurz. poczt., Kasztelańska 9.
Barnaś Jan. tapic. kolej., Na Błonie: 14.
- Józef, kotlarz kolej.. Na Błonie 14. I
Barnat Franciszek, urzęd. Zyblikiewicza 46.
Baron Adolf, wł. real. Krasickich 7.
- Alfons ofic. poczt., Mochnackiego 3 t .
- Eugeniusz,. nad kontr. poczt. Łyczakowska 39.
- Jan, emer., Grodecka 89.
- Marya: wd. po księdzu, Hausnera tO.
Stanisław, prakt. rach. Nam., Leśna 11 a.
Barrey Magdalena naucz., Klonowicza 3.
Barsam Wolf, kup., Kotlarska 4.

Barski Kazimierz, weter., Wagilewicza 2.
Barszak Filip, mag. farm., Kochanowskiego 21.
- Klara, wdowa, po urzęd., Król. Jadwigi 18.
- Laura, urz. pry w., Kochanowkiego 76.
Barszczewski Andrzej, współwłaść. cukier., Kurkowa 33.
- Antoni, wł. real., Listopada 54.
- Wincenty, inż.,Tarnowskiego 4.
Barszczyński Józef, wf. real., Zdrowie 3.
- Ludwik, zecer, Kochanowskiego 32.
- Tadeusz, korekt. dzienn., Zdrowie 5.
Bartel Berisch, naucz., Kotlarska 18.
Eugeniusz, dr., radca Prokur. Skarb. Długosza 12.
Henryk, urzęd. asekur., Łyczakowska 58.
Henryk, dr., kand. adw. do fabr. Zdrowie 3.
- Józef, muzykant, Gródecka 3a.
-Kazimierz, prof. polit., Nabielaka 28. .
- Mendel, agent handI., 3- Maja 2.
- Michał, emer. Grodecka 93.
Bartfeld Schulim, właśc. kaw., Teatralna 24.
Barth Adolf, buchal., Żółkiewska 19.
- Benjarpin, wł. kawiarni, Karola Ludwika 41.
- BerI, pośrednik, Kazimierzowska 16.
- Domice]a, wd., Piekarska 16.
- Eliasz, piek., Nęckiego 6.
- Eliasz, ajent handl., Krasickich 20
- Henryk, kupiec, Sakramentek 4.
- Izrael, piek. Starozakonna 5.
- Maurycy subjekt, Ormiańska 16.
- Mieczysław; rad. dworu, nadprokur. Państw. Kopernika 60.
Barth Mojżesz, dzierż. dóbr, Bogdanówka 20.
- Mozes, piekalz, Wesoła 7.
- Salomea kantorz., Kazimierzowska 47.
- Salomon, solicytator, Nęckiego 6.
- Salomon, właśc. realn., Źródlana 2 t. .
- Zulig, kuśnierz, Słoneczna 1.
Bartischan Herman, dr., konc. Skar. Tarnowskiego 4.
Bartkiewicz Jan, adj. kolei, Murarska 19a.
- Maryan, rzeźnik, Majerówka 3.
Bartkowska Adela, wd. po urzędn. Długosza . 33.
- Janina, prywat., Długos.::a 33.
- Michalina, wd. po komisarzu, Senatorska 6.
Bartkowski Adam, sekr. gal. Kasy Oszczęd. Senatorska 6.
. - Stanisław, urzęd. podat., Listopada 27.
BarU Jan, Karol, emeryt. nadinspek. kolei, Listopada 56.
- Władysław, urzęd. Bnku, Sapiehy 10.
Bartmańsk.i Edmund, em. st. insp. kolej., Listopada 43.
- Wilhelm, szewc, Brajer0wska 3.
Bartników Tomasz, redaktor, Kopernika 19.
Bartolasi Józef, podmajs. mur., Leszczyńskiego 3. ,
Bartoń Angelo, dyr. Banku lwowsk., Wałowa 9.
- Franciszek, adj. magistr., KrlYwczycka Ił.
Bartonek Józef, figurant ceg., Pelczyńska 12.
Bartoniówna Eugenia, naucz., Małeckiego 3.
Bartosiński Jan, 'Yicesekret. Wy dz. kraj., Nowy Swiat 8.
Bartosz Aleksander, nauczyc., Krzywa 6.
- Artur, kup., Długosza 33.
- Julia, wdowa, Gródecka 33.
Bartosz Władysław, urzędn. poczt., neczna 57.
- Włodzimierz, inż. Wydze kraj., Bema 6.
Bartoszek Antoni, śIus., rozafata 4.
-- Karol, handlow., pl. Bernardyński 9.
Bartoszewicz Stefan, dr.. dyr. Tow naft., Batorego 32.
Bartoszewski Alojzy, stroic. fortep.? Piekarska 26.
- Jan, ks. dr., prof. Uniw., Domsa 5.
- Zdzisław, radca Skarb., krzyż kaw. ord. Fran. Józefa, Potockiego 54.
Bartoszyński Bronisław, woźn., Jachowicza 17. .
Bartusik Marcin, konduk. kolej., Bilińskich 21.
Bartyzel Jan, ck. asyst. poczt., Kasztelańska 14.
Bartz Katarzyna wdowa, Ponińskiego 15.
Baruch Mendel, naucz., Zmamarstynowska 30.
Barusiewicz Jan, ofic. kancel., Zyblikiewicza 13.
Barwińska Emilia, wdowa po urz.,. Grunwaldzka 4.
- Helena, art. dramat., Obertyńska 8.
- Helena, żona ofic. pryw., Snopkuwska 29.
- Julia, emer., Zyblikiewicza 44.
Barwiński Aleksander, radca Dworu em. prof. sem., kaw. ord. źel. kor. III kJ., Sobieszczyzna
- Bogdan, dr., prakt. ck. biblioteki Uniw. Karmelicka 6. .
- Eugeniusz, dr., -skryp., Uniw.,. złoty krzyż z kor., Zyblikiewiwicza 44.
- Henryk, artysto teatr., Obertyńska 8.
- Jan, inż. Wydz. kraj., Szeptyckich 3.
Szymu, em. komis. koL, Szeptyckich 3.
Barycka Marya, wd. po urzęd., Rynek 26.
Baryliak Aleksander urzęd. Banku, Teatyńska 17.
Baryluk Michał, rewid. Skarb, Wyspiańskiego 26.
BaryIski Gabryel, eksp. poczt., Ogórkowa I la.
Baryński Włodzimierz, dyr. Tow. zalicz. Supińskiego 19.
Barys Jan, likwid. elektr., Szeptyckich 74.
- Kazimierz, manip., Na Kopiec 2.
- Kazimierz, urz. elektr. miej. Łyczaków 110. ,
Barzkowska Karolina, ku pcow a., pL Strzelecki 12.
Barzychowski Maryan, masz., Łazarza 9.
Barzykowski Bronisław, dzierżaw. dóbr. Romanowicza 11.
{/slide}{slide=Bas-Baz}Basch Julia, wf. chem. pral., Piekarska 14.
Basches Osias, agent handl. Żółkiewska 139.
- Sali, współwł. realn., Łokietka 10.
Baścik Jan, asyst. rach. Skarb., Karaicka 5.
Basiak Julia, pryw. nauczyc., Batorego 22.
Basjan Mendel, szewc, Piesza 4.
BasIewy Oskar, asys. Bku, Anny 7.
- Zofia, wdowa po urzęd., św. Anny 7.
Bass Aron, rzeźnik, Pod Dębem 22.
- Chaim, blach., Sobieskiego 27.
-- Dawid, ajent, handl., Słoneczna 15. .
- Juda, tapie. Słoneczna 42. I
- Israel, Izydor, faktor, pl. Strzelecki 2..
- Szymon, właśc. realn., Hermana 2a.
Bassa Piotr. kursor podat., R.0manowicza 18.
Bassler Roman, nauczyc., Sadownicka 10.
Bassler Roman, em. maszyn., Anczewskich 1.
Basta Andrzej, em. podurzęd. kolej., Grodecka 26.
Bastar Franta porucz. 9 pułk. drag. , Wronowskich 8.
Bastecka Paulina, manip., Na Błonie 6.
Bastgen Bruno, urz. Banku krajow., Krasińskiego 41. .
- Roman, emer., Asnyka 5.
Baszuk Wasyl, woź., Boczna Sapiehy 1.
Baszyński Jan, kup., Janowska 11 a.
Batek Klemens, inżyn., Romanowicza 12.
Baternay AmaHa, wd. po urz. kol., Polna 10.
- Andrzej, urzęd. kol., Kasztelańska 6.
- Stefan, inż. fabr., Marcina 1 a.
Bath Kalman, tapicer, Berka 6.
- Salomon, przem., Słoneczna 59.
Bathelt Katarzyna, wd. po urz. koL, Na Bajkach 18.
Batiuk Franciszka, wdowa, Teatyńska 17.
Batko Adam, jubil., plac Dąbrowskiego 6.
- Jan, agronom, Lenartowicza 7.
- Jan, agent, Arsenalska 4.
Batkowski Bolesław, prakt. poczt., Kurkowa 36.
- Władysław, ofic. kan c., Szeptyckich 20.
Batog Aleksander, woź. poczt., Kraszewskiego 4.
Bator Franciszek, em. budnik, Boczkowskiego 17.
- Roman, monter, Boczkowskiego 17.
Batowska Jadwiga, emer., Kochanowskiego 35.
- Kazimiera, żona ofic. podatk., Słowackiego 17 a.
Batowski Antoni, em., Hausnera 16.
- Zygmunt, dr. fiL, Zofii 27. .
Batsch Alfred, buchalt. Bnku, Pijarów 9.
Batsch Celestyna, pryw., Żólkiewska 75.
- Franciszek, urz,. Rnku lwow., Piotra 21.
- jan, ślus. kol., Gródecka 131.
- Karol, pom. kancel., Świętokrzyska 31.
- Petronela, em., Łyczakowska 14.
- Robe.rt, urzęd. pryw., Żółkiewska 83.
Bałt józef, tapic., Bożnicza 20.
- Leib, wł. doroż., Berka 6.
Battaglia bar. Gwido, em. staros. Nam., pl. Dąbrowskiego 2. .
- Małgorzata, naucz., plac Dąbrowskiego 2.
- br. Roger, dr., dyr. zw. fabr., Zyblikiewicza 18.
Battner Herman, kup., Hoffmana 22.
- Ignacy, kier. fabr., Piastów 14.
Batukiewicz Franciszek, kier. kopal. w Boryst, Leśna 16.
Batycka Helena, wdowa po prof., Gliniańska 6.
- jadwiga, wdowa Nowa 6.
Batycki Adam, archit., Nowa 6.
- Eugeniusz, sędzia, Zdrowie 6.
- jan Włodzimierz, urzęd. Banku przern., Szeptyckich 15.
- Stanisław, dr., sędzia powiat., PełczYllska 1.
- Władysław, urz. koL, Nowa 6.
Bauch Edward, dr., em. prez. sądu kraj., kaw. ord. Leopolda i krzyż kom. ord. Fr. józefa ul. Dąbrowskiego 4.
Stanisławem., Sadownicka 65a.
Bauchna Zygmunt, buch alt., Alembeków 3.
Baudis Eugeniusz, Jitogr., Żółkiewska 125.

Bauer Abraham,. kup., Słoneczna 29.
- Abraham Izrael, cukier., Alembeków 5.
- Alfred, adj. poczt., Kalecza 10 a.
- Alois, nad por., Kochanowskiego 16.
- Anna, wdowa, Piotra i Pawła 15.
- Antoni, pułk., Potockiego 11 a.
Bauer Aron, szewc, Misyonarska 7.
- Bernard, prokurz., Słowackiego 18.
Bronisław, prakt. Bku krajow., św. Teresy 6.
- Bronisław, budowniczy, janowska 11.
- Elias Dawid. pryw., Brajerowska 6.
- Franciszek, masz.,janowska 134
- Fryderyk, nadpor., Kopernika 12.
- Gedalie, św. Teresy 25 a.
- Gustaw, nadporucz., Kordeckiego 17.
- Helena, wd. po urz. kol., jozafata 3. .
-- Helena, naucz., Sapiehy 51.
- Henryk] eskont., Słowackiego 18
- Herman, hup., Kleparowska 12.
Hirsch, typograf, Brajerowska 6.
Józef, woź. poczt., Kordeckiego 46.
Karolina, wł. real n., Łyczakowska 24.
Konstanty, em. inż. kol., W ązka 8
Leon, kup., Obozowa 3.
- Mania, urz. pryw., Pod Dębem 8.
- Michał, eJektrvtech., Polna 10.
- Moses, kup., Serbska 9.
- Rudolf, asyst. Dyr. kol., Ujejskiego 8.
- Rudolf, adj. zakł. kar., jadwi. gi 26.
- Tadeusz, archit., janowska 1 l a.
- Władysław, wł. ajenc. handl., pl. Bema 4.
Bauknecht Emeryk, straż akcyz., Domsa 14.
- Mieczysław, podurzęd. poczt., Domsa 14.
. Baum Adolf, kraw., L. Sapiehy 12.
- Adolf, kupiec., Sykstuska 28.
- Benzion, kupiec., Grodecka 75.
- Dawid, wf. realn., Wodna 5..
- Feiga, wf. realn., janowska 9.
- Izak, urzęd. pryw., Grodecka 39.
- jakób, aj. handl., Bernsteina 14.
- Karol ajenthandl., Kościuszki 18.
- Leon, kup., Ormiańska 22.
Baum Samuel, kup., Kurkowa 8.
- Wiktor, kuśnierz., Ochronek 7.
- Wolf, kup., Panieńska 32.
Bauman, Abraham, Izak, maI., Boimów 17.
Kazimierz, wf. dóbr. i wf. apt., Win. Pola l.
Maksymiljan, urzędn. Bnku., Asnyka 8.
Robert, lustrator dóbr., św. Antoniego .1.
Baumbach Wilhelm, dyr. huty szkła., Ziemiałkowskiego 6.
Baumgarten Adolf. radca cesarski, Łyczakowska 55.
- Hersch, kup" Sykstuska 33.
- Maks, restaur., Łyczakowska 155
Baumohl Abraham, adjunkt., Zamarstynowska 20.
Antonina, manip., Żółkiewska 73
- Debora, prywat., Zamarstynowska 20.
- Dora, wdowa po lekarzu., Żółkiewska 73.
- Leibisz. kup., Wałowa 21.
Baumusik jakób, wf. kantyny., Kurkowa 8.
Baumwald Chaim, kraw., Sobieskiego 37.
- Leizor, stolarz., Panieńska 26.
Baumwurzel Lipe, wf. piekar., Objazdowa 2a.
- Zygmunt, szynk., Kochanowskiego 78.
Baurek Fritz., elektromech., Młynarska 10.
Baurowicz Józefa, urzęd. pryw., Lindego 10.
Bausener Jan, emer., pl. Uoii Brzeskiej 3,
Bavola Paulina, kup., Grodecka 51.
Baxa Karol, urzęd. Bnku., Gołąba 9.
Bayer Bronisław, wł. realn., Kochanowskiego 91.
Franciszek, st. wet. wojs., Piastów 6.
Franciszek, urzęd. pcczt., Czarneckiego 12.
Bayer Helena, naucz. muz., Anczewskich 5,
Ludwik, urzędn., Hofmana 20.
- Władysław, naucz. muz., Łyczaków 64.
Bayger Erazm, kontr. akc. miejs., Żółkiewska 149.
- jan, naucz., Zborowskich 5.
Bayli Eugenia, ofcntka., kancel pl. Dominikarlski 1.
- Karolina, wdowa po prof., pl. Dominikatiski 1.
Bazal Antoni, urzęd. Bank. kraj., Pełczyrlska 7.
Bazali de Cavia Włodzimierz, pod- urzęd. kolei., jozafata 7.
Baziuk Aleksander, ajent polic., Sadownicka 7. -
Bazylewicz Bazyli, woźny Skarb., Długosza 26.
- Mikołaj, podm. mur., Dominikańska 9.
- Oty1ia, wdowa. Na Bajkach 4.
Bazylewski Józef, wf. realno i em. prof., Józefa 4.
Bazylski Ignacy, urzęd. Bnku., Lenartowicza 17. {/slide}{slide=Be}
Beacock Alfred, kup., Łyczakowska 125.
Beauwale, Alfons szewc, Rynek 3.
- Karol, majster szewski., Boczna Piastów 1.
Bęben Albin, szewc., Krasickich 7.
- Witold, podmajs. mur., Król. Leszczyńskiego 26.
Becher Adolf, maI. szyldow., Młynarska 10,
- Izak, tapic., Młynarska 10.
- Marya, wdowa po ofic. sąd., Janowska 35.
- Samuel,podrói.Skarbkowska 27.
Bechier Jakób, werkm. kol., Król. Jadwigi 23.
Bechtel August, dzierżaw. dóbr., GJiniańska 23.
Bechtloff Jakób, restaur., Rynek 17.
- Jan, wf. reaL, Rycerska 16.
- Karol, rewident Bnku., Sadownicka 22.
BechtIoff Leopold, stolarz, Lelewela 10.
- Wilhelm, kup. i wł. kaw., Zimorowicza 16.
Beck Adolf, dr. lek. rektor Uniw., Asnyka l.
- Chaim, kup., Sapiehy 67.
- Eljasz, urzęd. pryw., Grodecka61
- Feliks, urzędnik., Kochanowkiego 45.
- Jakób faktor, Karola Ludwika 35
- Stanisław, woźno Szeptyckich 63
- Susman, współwł. fol w., Bernsteina 14.
Becker Gustaw, koncep. kolej., Głęboka 14.
- jakób, em., kol. Król., jadwigi 26.
- Karol, urzęd. pryw., Murarska 19
- Marya, wdowa, Piaskowa 3a.
- Marya, modn., Łyczakowska 140
- Piotr, podurzęd. poczt., Piotra Skargi 2. '
Beckman Anna, agenc. Krasickich 18.
- Henryk, wł. real., Bema 12.
- józef, wł. piekar., Wodna 3.
- Zygmunt, ajent, Krasickich 10.
Becopowski jarosław, dzienn., Czarnieckiego 26.
Becz W ol f, naucz. relig. Serbska 9.
Beczka Wacław, malarz, Hermana 12
Będaszewski Tytus, em. oficł. Nam., Głowackiego 13,
Będlewicz Emil, em. podurz. kol., Szeptyckich 72.
- Franciszek, art. teatru, Szeptyckich 72.
- Jan, woź. Bnku., 3 Maja 19.
- Michał, wł. reaL, 3 Maja 19.
Bednarczuk Marya, kupcow., Kołłątaja 3.
Bednarczyk Adam, asyst. Bnku., Zofii 1 la.
- Alojza, kup., Nowa 2.
- Aniela, urzędn. pryw., Zofii 26.
- Marya, buch alt., Michała 3.
Bednarek Jan, ck. asyst. rach. Dyr poczt, i teleg., Sapiehy 2.
Bednarowski Adolf, dr. prof. gimn., Piekarska 51.
Bednarska Urszula ofic. Nam., Kurkowa 25.
Bednarski Adam, dr. lekarz., Batorego 34. .
- Antoni, zecer., Żółkiewska 129.
- Bazyl, eksped., Łyczakowska 24
- Franciszek, majs. szewski, pl. Bilczewskiego 6.
- jan, woźny., Mochnackiego 4.
- Mateusz, kup., Teatyńska 12.
- Michał, woź. pryw., Grodecka 20
- Mikołaj, pom. kanc., Piaskowa 2
- Stanisław, zastęp. dyr. Tow. "Wisła"., Kurkowa 28.
- Szczęsny, wł. druk., Rynek 9.
- Walenty, woźno Bnku., Szeptyckich . 63.
- Wasyl, eksp. poczt., Kurkowa 8.
Bednarz jan, port. muz. przem., Teatralna 19.
- Walerya, akuszer., Piekarska 42
Bednarzewska Konstancya, art, dram. Zimorowicza 16
Bedronek Franciszka wdowa I po nadgeom., Paulinów 1.
- - józef, em. oficł., Zimorowicza 16
- Tadeusz, geom. Łyczakowska 62
Bedryj Grzegorz, rzeźn., Cetnerowska l1A.
- józef, sztukat., Szumlańsk. 6.
Bedryk AItschiller Salomon, urzęd. kol., Żółkiewska 58.
Beeger józef, buchalt., Żulińskiego 10.
Beer Abraham, magaz. kol., Ogórkowa 11.
- Edmund, jubiL, Chorążczyzna 11
- Franciszkci, wł. realn., Kochanowskiego 56.
Izrael, kup., Cebulna 11.
- Izydor, oficł. Starost., Anny 11 a.
- Izydor, ajent handL, Krasickich l1a.
- Jakób, kup., p). Krakowski 24.
- józef, ślus., Swiętokrzyska 26.
- Maks, wł. wOZ. przewoz., Szeptyckich 74.
- Moses, naucz., Szpitalna 11a.
Stanisław, funkc. Magistr., Panieńska 25.
Beer Wilhelm, rew. kol., pl. Bernardyński 2.
Beess Jan Juliusz, oficł. Skarb., Kordeckiego 33.
Begiński Ludwik, maSL. koL, Grodecka 127.
Begleiter Adolf, aj. handl., Bema 31 A
- Hęnryk, dr. lekarz., Kopernika 5.
- Jakób, kup., Na Błonie 4.
- Józef, buchhalt., Jachowicza 22.
- Szymon, ofic. kanc. Nam., Piekarska 42.
- Tobias, kup., Cłowa 14.
Begliickter W olf, tapicer., Sobieskiego 47.
Bego Marcin, dr. adw. kand., Pańska 1 7.
Behnont Louis, pryw., pl. Jura 3. .
Behonek Jan, em. masz. koL, Polna 7.
Beigeis Jakób Leib, krawiec., Kotlarska 10.
Beigel Adolf, dr. lekarz. pułk, Zielona 29
- Herman, szynk, Rynek 8.
- Wilhelm, oficł., Zdrowie 5.
Beigert Adam, inkas. Banku, 3-go Maja 9.
Beim recte Felsen Izydor, urz. pryw., Bernsteina 5.
- Juliusz, urz. pryw., Erajerowska 10.
Bein Izrael, fryz., Młynarska 2.
Beiner Juliusz, podurzęd. kol., Krótka 11.
Beischloss Abraham, inżyn., Rzeźnicka 9.
Beiser Jakób, aptek, ra...ca cesarski, Jagiellońska 11 a.' ,
- Jan, dr., kapitał., Win. Pola 12.
- Laura, właśc. rea1., Skarbkowska 27.
Beitelsack Berl, faktor, Słoneczna 15.
- Hudel, wł. mleczar., Weteranów 2.
Beittet Baruch, ajent hand1., Lelewela 17.
Bekas Marceli, rysow., Piastów 19.
Bekner Stanisław, asyst. akcyz., Łyczaków 148.
Belak Józefa, wdowa po urz., Łyczakowska 86.
- Karol, ofict. Skr., Łyczaków 100.
Beler Hersch, faktor, Zamarstynowska 18.
Belf Baruch, hand1., Wagowa 1.
- Fany, kra w., Grodzickich 6.
- Natan, woź., Rappaporta 7 a.
Be1ikanowicz Kazimierz, przemysł., Zielona 38.
Beller BerI, pryw., Gródecka 51.
Belli Józef, kup., Spadzista 5.
Bełej Iwan, redak. "Diła" i mer., Listopada 3.5.
Bełhke Luize, modyst., Kamienna 3.
Bełtowska Antonina,' wd. po kanc. kol., Na Błonie 8.
Bełtowski Juliusz, prof. szkol. przem., Stryjska 12.
- Stanisław, kraw., Kalecza 8.
- Tomasz, kond., Grodecka 127
Bełza Witold, literat, Lelewela 8. - Władysław, sekr. zakł. Osso1., radca cesar., Zimorowicza
Bemben Jan, pośr., Piekarska 41.
Benatowicz Józef, podmajs. murar., Potockiego 22.
Benczer Rozalia, modniar., Krakowska 2.
Bendasiuk Szymon, dziennikarz, Teatyńska 27.
Eendawid Lazar, naucz., Niemcewicza 5 a.
Bendtl CI1askel, kup., Słoneczna 25.
- Dawid, tapic., Przerwana 4.
- Ignacy, ajent handlow., Słoneczna 25.
- Józef, ajent, Janowska 32.
Bendella AmaHa, pensyon., Janowska 88.
Bender Józef, zecer, Nabielaka 3.
- Karol, stoI. ko1., Na Błonie 14.
Bendl Bernard, blach., Sykstuska 30.
- Maryan, wł. realn. blach., Wronowskich 6.
Bendych Apolinary, asystent Polit., Sapiehy 47 a.
Benedyktowicz Bogdan, inż. Wydz. kraj., Grunwaldzka 2.
Benen Wilhelm, kup., Ormiańska 14.
- W olf, kraw.. Ormiallska 14.
Benesz Michalina, wł. fotogr., Pijarów 11.
Beneszek Stanisław, radca Skarb., Murarska 12.
Benhard Amalia, pryw., Brajerowska 14.
Benrad Gabryel, techn. inspek. "Słowa polskiego", ŻuJińskiego 5.
Benirschke Antoni, podurzęd. koI., Barska 3.
Benoni Anna, wdowa, Jak. Strzemię 3.
Benówna Wanda, urz. pryw., Snopkowska 33.
Benrad Adam, em., Hausnera 12.
Benroth Weronika, wdowa, Bema 14.
Benzowski Franiszek, koszykarz, Sykstuska 8.
Berbeka Karoj, współwł. fabr. Piasłów 12.
Eerber Chaskel, naucz. jęz. hebrej., Kotlarska 5.
Rerczuk Eliasz, szewc, Pańska 27.
Berdarich Karol, urz. cechow., Pełczy {iska 14.
Berdowski Teodor, podurz. poczt., Jadwigi 23.
Berdziczka Karol, poruczn., Jabłonows
ich 24.
Berenhaut Norbert, kup., Gródecka 35
Bereski Aleksander, urzęd., Chmielowskiego 3.
Berest Piotr, kontr. poczt., Ruska 5.
Bereszczycka Marya, wd. po radcy sąd., Pełczyńska 7.
Bereza Stefan, inks. Bnku, Lenartowicza 15.
Bereżański Leopold, podm. murar., błonie Janowskie 29.
Bereziuk Stefan, podurz. zakI. karn., boczna Piastów 1.
Bereźnicka Marya, wd., Długosza 35.
- Olga, em. urz., Łyczaków 137.
- Otena, prol. gimn., Długosza 35.
Bereźnicki Eronim, pomoc. kan cel., Bema 9.
Jan, ofict. Dyr.Skar., Pijarów 11 a
Piotr, ajenc., Pańska 11.
Berezowska Ewa, wd., Grodecka 16.
- Katarzyna, pryw., Nabielaka 20.
- Marya, wdowa po ofk. pryw., Friedrichów 7.
Berezowski Albin Teodor, em. banm., Polna 42.
- Albin, oficyał Skar., Polna 50.
- Antoni, woź. poczt., . Ziemiałkowskiego 12.
- Jan, ślusar7, Bema 31.
- Kazimierz, dr., lek., radca cesar., Potockiego 60.
- Ksawery, emer. nad insp. kol., Jabłonowskich 6.
- Stanisław, urzęd. Wydz. kraj., Domsa 1.
- Witołd. em. adj. podat., Trauguta 29.
Berg Abraham, parasoL, Bożnicza 6.
Franciszek, pobor.,Janowska 53.
- f. SchaB Leon, malarz, Szpitalna 26.
Berger Abraham, pryw., Berka 21.
- Adolf, pomoc. kanc., Czarnieckiego 24.
- Adolf, dr., konc. adwok., Kazimierzowska 33.
Adolf Norbert, aptek., Anpy 6.
- Artur, dr., kand. adw., Zllliński ego 10.
Barllch, kupiec, Marcina 26.
- Bernard, dr., koncyp., Kopernika 30.
Bernard, dentys., Pasaż Hausmana 7.
Chaim, rest., Panieńska 16.
Dawid, kup., Teatralna 7.
Efroim, podróżuj., Zródlana 41.
Franciszek, prol. szkoły reaJn., Snopkowska 39.
Henryk, dr., lek. pułk., Sykstuska 8.
Henryk, rest., Stary Rynek 4.
Herman, restaur., Zamarstynowska 18.
Ignacy, kupiec, Ruska 16.
- Izak, piekarz, Pod Dębem 2.
- Izrael, kupiec, Kościuszki 3.
- Jakób, kond. koI., Na Błonie 6.
Berger Jakób, bucha 1., Żółkiewska 48.
- Jakób, posr., Piastów 9.
- Józef, podróż., Gródecka 35.
- Józef, recte Spritzer, kraw. dam., Krakowska 6.
- Juliusz, współwł. realn., plac Strzelecki 2,
- Klara, wf. realn., Kazimierzowska 33.
- Leo, urzęd. kol., Gródecka 10.
- Leon, urz. Bnku, pl. Strzelecki 2.
- Maks, kup., Sobieskiego 28.
- Maks, restaurator, Gródecka 54.
- Mieczysław, dr., lek., Sykstuska 15.
- Mojżesz Markus, kupiec, plac Strzelecki 12 a.
- Mojżesz, faktor, Stary Rynek 7.
- Mozes, buchal., Rzeźnicka 17.
- Norbert, aptek., Krasickich 11.
- Oswald, dr., adw., Brajerowska 6.
- Pinkas, naucz., Boimów 36.
- Rachela, właśc. biura ogłosz., Sykstuska 16.
- Rudolf, kapitan, Tarnowskiego 12.'
- Rudolf, maszyn., Kopernika 60.
- Salo, urz. Bnku, Sykstuska 10.
- Stanisław Antoni, nadoficyał Sądu kraj., Tarnowskiego 20.
Szymon, radca Skar., Żulińskiego 10.
- Tadeusz, urz., W ulecka 6.
- Zygmunt, urzędn. Bnku, Lelewela 5.
Bergman Binem, kup:, Łokietka 6.
- Mendel, kup., Słoneczna 27.
- Stanisław, archit., Torosiewicza 9.
Bergner Dawid, magaz., Panieńska 39
- Oskar, ajent handl., Kochanowskiego 83.
- Zacharyasz, urzęd., Kochanowskiego 11. .
Bergrtin Juda, majster polit. mebli, Zboźowa 7.
Rózia, wł. realn., Kampiana 11.
- W ol f, stolarz, Słoneczna 59.
Bergstein Herman, współwł. dóbr, Zygmuntowska 17.
- Józef, adj. kol., Balonowa 18.
Bergtraun Izydor, ajent handl., Syksłuska 30.
Berka Stanisław, ślusarz, Żółkiewska 153.
Berke Karol, dr., komis. dyrek. dorni las., Obertyńska 8.
Berkowicz Jakób, buchal., Rynek 12 a.
Berlas Dawid, naucz., Gliniańska 12.
Berlfęin Maurycy, kupiec, Nowy Swiat 22.
Berlińska Paulina, krawcz., Romanowicza 9.
- Rozalia, położna, Koralnicka 6.
Berliński Andrzej, em. kancel. sąd., Romanowicza 9.
Berlstein Abraham, wł. realno i kup." Małeckiego 10.
- Amalia, naucz., Zielona 81.
- Chawa Szyfra, wł. realn., Jadwigi 20.
- jakób, dr., lek., Słowackiego 16.
- Józef, buchał., Serbska 17.
- Józef, inżyn., Żółkiewska 12.
- Leopold, wf. szynku, Zielona 81.
- Wilhelm, konc. adw.. Żółkiewska 12.
Berman, Benzion, nauczyc. pryw., Berka 5.
Bern Chaim, naucz. pryw., Słoneczna 36.
Bernacka Joanna, wł. realn., Supińskiego 36.
Bernacki Alojzy, kra w., J. Strzemię 4.
- Bronisław, typog, Lwia 15.
- Dymitr, stolarz, J. Strzemię 4.
- Emil, kondukt., Sadownicka 71.
- (an, pod urz. poczt., Leszczyńskiego 28. .
- Jan, muzykant, Kościuszki 22.
- Jan, krawiec, Kościuszki 22.
- Julian, zecer, Supińskiego 26.
- Ludwik, dr., kustosz Ossolin. Zdrowie 6.
- Tomasz, kraw., Kleparowska 15.
Bernaczek Jadwiga, mund., Długosza 33.
Bernaczek OtyIia, wdowa, Murarska t 9 a.
- Wiktor, woź. poczt., ZybJikiewicza 25.
Bernadiner Peisach, kup., Janowska 124.
- W olf, handl., Pełtewna 3.
Bernadiuk Jan, współpr. techn. "Gazety Lwowskiej", Kurkowa 1 t.
Bernadzikowski Szymon, czł. Wydze kraj., Supińskiego 5.
Bernakiewicz jan, stoI.. Krupiarska 6.
Bernard Adam, podurzęd. kol., Jaddwigi 12.
Bernaś Franciszek, listonosz, Jachowicza 15.
- Mikołaj, woź., Kochanowskiego 76.
Bernatowicz józef, podmaj. murar., Potockiego 22.
Bernek Teodor, majs., kraw., Hoffmana 3.
Berner Benjamin, kup., Szpitalna 19.
Bernes Anna, wdowa po prof., Łyczaków 40.
Bernfeld Bernard, asyst. akcyzy miej. Kingi 4.
- Elkune, ajent handl., Polna 4.
- Henryk urzęd. banku, Szeptyckich 17.
- Jakób, em, insp. tram., Asnyka 11
- jakób, kup., Skarbkowska 18.
Nachman, buchal., Sykstuska 35.
- Natan, urzęd., Potockiego 24.
- Teresa, wł. realn., Klonowicza 3.
Bernhardt Emil, urzęd., Kochanowskiego 21.
Izak, urz. pryw., Gródecka 36.
- Karol,- oficyal, Sadownicka 58.
- Leon, kond. koL, Gródecka 24.
- Zygmunt, podróż., Szpitalna 23.
Bernklau Salomon, magaz. kol., Żółkiewska 82.
Bernkopf Franciszek, inźyn., Mickiewicza 5.
Bernstein Dawid, naucz., Łokietka 6.
- Dawid, ta pic., Pełtewna 15.
- Hersz, naucz., Zbożowa 7.
- Mojżesz, zecer, Gazowa 7.
Bernstein Mozes, subjekt, Kordeckiego 5.
- Samuel, eskonter, Podlewskiego 10.
Sernych Teodor, kra w., Łyczakowska 39.
Bernzweig józef, urzęd. pryw., Zygmuntowska 9. .
Berski Ignacy, art. teatr., Sa piehy 39.
- Sylwester, wł.. realn., Kalecza 5 a.
Berson Seweryn, radca sąd. kraj., Tarnowskiego 18.
Berts, Danek Bronisław, art. muz., Pułaskiego 5.
Berwidowa Marya, wdowa po lek Grunwaldzka 8.
Beschloss Józef, inżyn., Kadecka 6.
- Maks, lek, Żółkiewska 30.
Besen Filip, buchal., Sykstuska" 19.
- Ozyasz, kup., Źródlana 33.
Bessermeny Anna, art. maJ., Kubasiewicza 3.
Bestecka Paulina, manip., Sapiehy 37.
Beszkiewicz Anna, akusz., Pijarów 17
Bethke Luise, modystka, Pańska 9.
Bętkowska Bronisława, wd. po na'd-radcy Skarb., Łyczakowska 63.
- Katarzyna, naucz pryw., Tarnowskiego 7.
- Ludwika, wd. po ck majorze, Lenartowicza 8.
Bętkowski Władysław, ofict. sądu, Piekarska 36.
- Włodzimierz ck. starosta, Gołąba 5.
BeU Maksymilian, dr., lekarz, Kazimierzowska 39.
Bettauer Toni, pielęgn. chorych, Pod Dębem l J.
Bdtler Józef, wł. składu drzewa, Zamknięta 9.
- Michał, właśc. tartaku Sykstuska 64.
Beym Władysław, urzędn. Wydz. kraj., Listopada 7.
Bezdiczka Karol, nadporucz., jabłonowskich 44.
Sezdakowa Makia, faktorka, Sieniawska l 9.
{/slide}{slide=Bia-Bie}
Bętkowska Bronisława, wd. po na'dradcy Skarb., Łyczakowska 63.
- Katarzyna, naucz pryw., Tarnowskiego 7.
- Ludwika, wd. po ck majorze, Lenartowicza 8.
Bętkowski Władysław, ofict. sšdu, Piekarska 36.
- Włodzimierz ck. starosta, Gołšba 5.
BeU Maksymilian, dr., lekarz, Kazimierzowska 39.
Bettauer Toni, pielęgn. chorych, Pod Dębem l J.
Bdtler Józef, wł. składu drzewa, Zamknięta 9.
- Michał, wła�c. tartaku Sykstuska 64.
Beym Władysław, urzędn. Wydz. kraj., Listopada 7.
Bezdiczka Karol, nadporucz., jabłonowskich 44.
Sezdakowa Makia, faktorka, SieIniawska l 9.
Biale Władysław, przedsięb. bud., Balonowa 4.
- Władysław, urzęd. fabr., Młynarska 4.
BiaIik Antoni, wła�ć. realn., Kr. Ja- dwigi 6.
BiaIikiewicz Józef, dr. radca Skarb.,
Zofii 59. - Józef, urzęd. Bnku kraj., Piotra Skargi 2.
BiaIińkiewicz Tymeon auskult. sšd., Balonowa 7.
Białaczewska MichaIina wdowa po urzęd., Kochanowskiego 56.
Białas PIOtr, nadradca poczt. krzyż. kaw. ord. F. Józefa, Mochnackiego 10.
Białecka Antonina naucz. muz. Kalecza 6.
- Marya, art. maI., Kalecza 6.
Białecki Eugeniusz, urzędn. pryw., Krótka 11 a.
Białek Domicela akusz., U nii Brzeskiej 2.
- Edward, krawiec, Kleparowska 17a.
Białkowska Janina, urzędniczka, �w. Zofi 11 a.
- Marya, wd. po radcy sšd., Gołšba lla.
- Paulina, wd. po ofic. sšdu, �w. Zofii 11 a.
- Zofia, urzędn., �w. Zofii 11 a.
Białkowski Polesław, inżyn. górn., Grunwaldzka 3.
- Edward, maszyn., Bogdanówka 37.
Eugeniusz, kupiec, Kochanowskiego 40.
. - Jan, szewc, OSSl 'ińskich t 2.
- Piotr, hand1.,. 05 'oIińskich 12.
- Tadeusz, art. teatr.,' Gołšba 11 a.
- Władysław, ofic. sšdu, Kordeckiego 1.
Białobrzeski Marceli, radca Wydz. kraj. Kochanowskiego 44.
Białogórski Michał pryw., Cłowa 7.
Białogrecki Jan, maszyn. kol., Rycerska 23.
Białohorski Sebestyan, kupiec, Hausnera 7.
Białończyk Józef, urzęd. kol., Grodecka 20.
Białoruski Rudolf, mag. farm. Ossolińskich 4.
Białoskórska Izabella wdowa, Panieńska 11 a.
- Marya, naucz., Mała 2.
- Mieczysława, b. wf. dóbr, Mała 2.
- Sabina, pryw., Szeptyckich 34
Białoskórski Ludwik, Radca Dworu Wiceprezyd. Sšdu Pełczyńska 3.
- Stauisław, emeryt, Kochanowskiego 48.
Białostocki Jan, kierowo fabr., Szpitalna 54.
Białowšs Stanisław majs. szew., Kołštaja 6.
- Włodzimierz, urzęd. kolej., Kubasiewicza 3.
Biały Jan, wo�. sšd., Kochanowskiego 76.
- Michał, ofic. sšdow., Na Błonie 46.
- Władysław, rysow. miej. kolei elektr. Murarska 11 a.

Bibelman Tadeusz, urz. Bnku, Brajerowska 14.
- Wiktor, urz. Bku, �w. Anny 3.
Biber Leopold, dr., lek. wojsk., Zachariewicza 7.
Biberowicz Jarosław, inż., Piekarska 24.
Bicek Paul, porucz. 30 p. p., Chrzanowskiej lla.
Bick Herman, ajent handl., Kazimierzowska 45.
- Jerzy, urz., Bogdanówka 10.
Meilech, rymarz, Słoneczna 29
Teodor, urz. pryw., Zamarstynowska 38.
Wilhelm, agent handl., Panieńika 09.
Bicz Abraham, kup., Berka 4.
- Eliasz, kapelusz., Krakowska 10.
Szymon rew. dyr. skarb.. Kordeckiego 19.
Biczaj Anna, wdowa po naucz., Nowy Swiat 22.
Bida Paweł konduktor, Ełonie Janowskie 11.
Bjdzillska Marya, emeryt., Marka 7.
Bidziński Maurycy, rade. Mag., �w. Kingi 26.
Biechalski Tomasz, urz. pryw., Anczewskich 1.
Biechońska Paulina wd. po urzt;d. kasy powiat., Kleinowska 3.
Biechoński Wojciech, prezes Zwišz. stow. krzyż kaw. ord. Fr. józ., Zachariewicza 5.
Bieck Abraham, ajent, pl. Solarni 6.
- P3.ul, porucz. boczna-Kadeckiej.
- Zygmunt, abs. med. i wf. real., pl. Solorni 6.
Bieczyński, Stanisław, wł. real. Kleinowska 4.
Bieda Rozalia, wd., Dekerta 5.
- Zygmunt, druk., Zborowska 36.
Bieder Ella, wła�c. raln., �niadeckich 4.
- Marek, po�red. sprzedaż. dóbr, �niadeckich 4.
Biedrawa józef, suplent gimn., Sakramentek 4.
Biega Stanisław, dzienn., Zimorowicza 11.
Biegallski Antoni, em., W ulecka 4.
- Kajetan, rewid. skarb., Zamojskiego 9.
Biegeleisen Bronisław, dr. inż. doc. Polit., Owernickiego 11 a.
- Fradel, akl!sz., Zamarstynowska 3.
- Henryk, dr. prof. gimn., Dwernickiego 11 a.
- Herman, szynk., Szeptyckich 72.
- Leon, dr., auskul. sšd., Dwernickiego 11 a.
Biegelmeyer Alfred, lek., ZybIikiewicza 42.
, Biejczuk Władysław, podurzęd., Piastów 8a.
Bi el Romuald, dzierż. hotel. "George", ZybIikiewicza 31. .
Biela jan, prof., j. Strzemię 2.
Biela Michał, agent handlow., Grodecka 44.
Bielanikowa Helena, wd. po adjun. sšd. Hoffmana 5.
Bielańska AnI1a, wd., Pa!1linów 7.
- Katarzyna, wdowa, Swiętokrzyska 23.
- Walerya, wdowa po wf. dóbr, Grunwaldzka 10.
Bielański Antoni, tokarz, Kalecza 14.
- Eugeniusz, ini. Listopada 32.
- Mateusz, szewc, Łyczaków 24.
- Witold, d r. sekret. Prok. Skarb., Długosza 11.
Bielat Zygmunt, prowinc. zakon., pl. Dominikańs{i 2..
Bielatowicz, Maryan, dr. med. koncepista sanitar , Długosza 45. .
Bielawska Franciszka wd. po adj podał., Sapiehy 85.
- Marya, wd. po ofic. Sšd., Batorego 28.
Bielawski Zygmunt, ksišdz, Klasztorna 2.
BieIczyk Kazimierz, kupiec, Skarbkowska 23.
Bielec jan, konduk., Hausnera 12.
- józefa, akusz., Hausnera 12.
- Michał, masz. kol., Bilińskich 70.
Bielecka Adela, wła�c. realn., KróJ. jadwigi 29.
- Anna, urzęd. Mag., Pijarów 40.
- Helena, wdowa, Dekerta 5.
-- Henryka, pryw. Kasztelańska 15.
- janina, manipul. Magis., Szewczenki 8.
- Petronela wf. realn., Jadwigi 29.
- Zofia, bucha!., Bourlarda 3.
Bielecki Adam, urz. Zw. roln. Skarbkowska 37.
- Alfons, inżynier, Gosiewskiego 4.
Bielecki Andrzej ks. kanon. pl. jura 5.
- Antoni, banmis., Na Błonie 14.
Feliks, em. urz. kol., Sadownicka 58.
- Floryan, maszynista, Borkowskich 3.
- jan, urzęd. kolej., Ko�ciuszki 4.
Bielecki józef, podurzęd. poczt, Panie11sk;a l c.
- Konstanty, cukier., Bonifratrów 2
- Ludwik, malarz, jadwigi 29.
- Ludwik, elektrom., Pijarów 36.
- Maryan, artys. dram., Koralnicka 6.
- J\t\ikołaj, maszyn., Leszczyńskiego 2ł.
- Stanisław, na rencie, Polna 63.
- Stanisław, rewid. Namiest., Waława 27.
- Stanisław, przem., pl. Dšbrowskiego 1.
- Stanisław, adj. banku, Mickiewicza 3.
- Wacław, adjun. rachun., Król. jadwigi 29.
- Wiktor, kapłan, Borkowskich 11.
- Włodzimierz, art. maI., Romanowicza 11.
Bieler Natan, kantorz., Barska 6.
Bielesz józef. nadradca Nam. złoty krzyż z kor. Mikołaja 5.
- Rozalia, emer., Anczewskich 6.
Bielich Władysław, urzęd., Polna 4.
Bielicki Alfons, inżyn., Kochanowskiego 69.
Bielikowicz Michał, wI. mlecz., Janowska 54.
- Włodzimierz, ero. radca rach., Torosiewicza 12.
Bielińska Marya, wd., Grodecka 54.
Bieliriski józef, techn. kierow., janowska l1a.
- Kazimierz, rewid. kolej., Hofmana 5. .
- Stanisław, dr., adw., - 3-Maja 2.
- Teofil, szewc, jadwigi 27.
- Bieloch Fr. wo�ny uniw., Piekarska 52. ..
Bielowicka Marya, Anna, wd. po ofic. poczt., Łyczakowska 5B.
Bielówka józef, asyst. Wydz. kraj., Zniesienie 5.,
Bielowska Augusta, wd.. Zyblikiewicza 45.
Bielowski jan, lustr. lasów, Kopernika 39.
Bielska Marya, wła�c. szkoły, Potockiego 11 a.
- Rozalia, wd. po re. Wydziału kraj., Kamienna 1.
Bielski józef, agent, Kleparowska 10.
- Juliusz, hr. jun., Mickiewicza 26.
- juliusz, hr. wł. dóbr, Kopernika 42.
- Kazimierz, dr. lekarz, Łyczakowska 22a.
- Leopold, em. kom. skarb., Sadownicka 30.
- Wiktor, adj. konc. Wydz. kraj., Łyczakowska 70.
- Zygmunt, urz., Piekarska 53.
- Zygmunt, wI. fabr. masz., Potockiego 11 a.
Biełłer Natan, buchalter, Lenart0wicza 16.
Bien Jarosław, urz. bnku, Piekarska 21
Bieńczewski Alfons, dr. radca sšdu Zyblikiewicza 26.
Bienenwald Rachel, rze�., Wesoła 1.
Bieniak Jan, ogrod., Gródecka 99.
Bieniasz jakób, kraw., Hausnera 10.
- Leon, cukiernik, Pańska 10.
- Marya, wdowa, pl. Jura 8.
Bieniaszewska Anna, wd. po sekr. banku Reja 3.
- Brygida, kupcowa, Kurkowa 2.
Bieniaszewski Ludwik, urzęd. Tow. wzaj. ubezp. urz. pryw., Reja 3.
Bieniawski Tomasz, nadradca poczt. Winc. Pola 4.
Bieniecki Kazimierz,. urz. bankowy, Wyspiańskiego 20.
Bieniedzki-Łodzia Aleksander, wf. cukier., Ossolińskich 11.
- Łodzia Aleksander, komis. podat., Ł yczakowska 5.
Bienko Piotr, terc. szk., Pasieki halickie lB.
Bienkowska Aniela pryw. nauczyc., Pełczyńska 10.
- Dorota kapital., Zielona 3.
- Marya, naucz. pryw., Karmelicka 2.
Stanisława, wd. po inż. Wydze kraj., Krasińskiego 25.
Bieńkowska Wanda wł. dóbr, Bogusławskiego 8.
Bieńkowski Bogumił, dr. lek. dent., 3-go A1aja 11 a.
- Franciszek, Józef, agron., Paulinów 3a.
- franciszek, urzęd. asek.) Listopada 77.
- Jan, urz.) Supirlskiego 22.
Józef) werkm. fabr. dach., Janowska 134.
- Maksymilian, elektro-tech., Romanowicza 3.
- Rudolf, agent handl.. Zielona 1.
Stanisł;.;w, dr.,refer. banku) Badflnkh 1
-- Tomasz) podurzęd. poczt, Dekerta 14.
- Zygmunt, prakt. skarb., Szeptyckich 4.
Bierbach Chaim, wł. prac., Zamarstynowska 26.
- Salo, malarz, Blacharska 24.
Bierer Klara, kapital., Szopena 8.
Bierer Rubin, dr. lek., Kołłątaja 10.
- Zofia, wI. prac. �lus., K. Ludwika 39.
- Zygmunt, kantyniarz., KIeparowska 24.
Bierkowski Ludwik, urzęd. Bnku., Na Bajkach 1.
Biermann Karol, urzęd. pryw., Rapaporta 11.
Biernacka Karolina, krawcz., Piekarska 16.
Kazimiera, wdowa po prof., uniwers., Potockiego 15
Paulina, naucz. konserw. muz., Choršżczyzna 11 a.
Biernacki Konstanty, st. inż. Wydz. kraj.) Potockiego 6.
- Rudolf, urzędn., Wyd�. kraj., Batorego 24.
- Stanisław, archit., Murarska 19.
- Wacław, urzęd. zakI. elektr., Chodkiewicza 8.
Biernaczek Józef, podm. murar., Tarnowskiego 2'.
Biernat Emilia, wf. real n., Mšt.zna 4.
Biernat franciszek, artysta. rze�b., Winc. Pola 7a.
- Jan, urzędn. Rady powiat., Supińskiego 24.
- Jan) wł. real.)Łyczakowska 157.
- Jozef, kup., Gródecka 34.
Bierówka Roman, inż. Wyd�. kraj., Nabielaka 23.
Bierzecki Eugeniusz, zecer) Szeptyckich 62.
Biesiada Stanisław. kup.) Listopada 17'
Biesiadecki Maciej, radca Namiest. Ziemiałkowskiego 12.
- Władysław, referent roln. Wydz. kraj., Zbarazka 3.
Biesiadzki Bronisław, inżyn., Chrzanowskiej 16. .
- Wojciech, dyr. gimn., Zielona 13
Biesiekierski Antoni) druk., Piotra 11.
Bieszczad Mieczysław, em. wo�n., Le�na 10.
- Zofia. akusz. klin., Pijarów 4.
Bieszczanin Józef) pom. wożn., Halicka 15.
Bietkowski Franciszek, wł. dóbr., Kalecza 20.
Bievel Oskar, porucznik., Bogusławskiego 14.
lp    nazwisko    imię    stanowisko    tytuł    adres    nr    strona
1    Call    Bazyli    konduk. kol.        Kubasiewicza    3    57
2    Całek    Wiktorya    hafciar.        Zielona    8    57
3    Camilowa     Jadwiga    naucz. śpiewu i muzyki        Batorego    7    57
4    Canic de    Karol    generał        Dwernickiego    12    57
5    Cap    Andrzej    woź. Nam.        Kurkowa    21    57
6    Capińska    Jadwiga    wł. real.        Wojciecha    18a    57
7    Capowa    Helena    wdowa po kapit.        Zielona    95    57
8    Car    Karol    litogr.        Dekerta    24    57
9    Carewicz    Jan    magazynier        Leszczyńskiego    38    57
10    Carewicz    Julian    urz. Nam.        Pijarów    23    57
11    Carewicz    Michał    urz. asekur.        Dekerta    7    57
12    Caro    Jecheskiel    dr. rabin        Kościuszki    3    57
13    Carowski    Markus    muzyk        Sieniawska    12a    57
14    Caspar    Aleksandra    wdowa po kapit.        Na Błonie    2    57
15    Caspar    August    st. zarząd. poczt.        Bielowskiego    4    58
16    Caspary    Ludwik    starosta    krzyż kaw. ord. Fr. Józefa    Krasińskiego    35    58
17    Catka    Walenty    ślus. kol.        Głowackiego    14    58
18    Cebrowska    Paulina    wd. po kontrol. mag.        Zbaraska    6    58
19    Cechacek    Vileslav    urz. Bku        Wronowskich    8    58
20    Cecharek    Wiktor    urz. Bku        Krasickich    20    58
21    Cederbaum    Chune    kupiec        K. Ludwika    35    58
22    Cedzyński    Eugeniusz    urzed. bank.        Wagilewicza    6    58
23    Cegielski    Józef    kantor węgl.        Kochanowskiego    11a    58
24    Cegielski    Longin    kand. adwok.        Teatyńska    3    58
25    Ceglecki    Maryan    urzęd. sąd.        Kordeckiego    5    58
26    Ceglecki    Waleryan    pomoc kancel.        Jozafata    8    58
27    Cehak    Adam    prof.. szk. realn        Wronowska    15    58
28    Cehłyński    Roman    prof. gimn.        Unii Lubelskiej    17    58
29    Celewicz    Adam    kraw.        Jagiellońska    17    58
30    Celewicz    Ambroży    lekarz wojsk.        Supińskiego    27    58
31    Celle    Helena    wdowa po kapit.        Rzeźbiarska    5    58
32    Cellerin    Marya    wdowa        Cłowa    7    58
33    Cellerin    Wacław    wł. druk.        Łyczakowska    55    58
34    Celner    Jan    woź. sąd.        Zborowskich    6    58
35    Cempirek    Bruno    poruczn.        Grodecka    29    58
36    Cenar    Edmund    naucz.        Teatralna    15    58
37    Cencora    Tomasz    konduk. kol.        Bogdanówka    30    58
38    Cenyszyn    Piotr    prakt. kol.        Polna    16    58
39    Cepnik    Henryk    dziennikarz        Polna    26    58
40    Cepnik    Józefa    wdowa po kontr. Mag.        Łyczakowska    65    58
41    Cepnik    Stefania    haft.        Sapiehy    19    58
42    Cerenazy    Włodzimierz    szewc        plac Jura    6    58
43    Cerkiewicz    Adela    wdowa po urz. poczt.        Biacharska    1    58
44    Cerkiewicz    Bronisława    wdowa po urzęd.        Krakowska    5    58
45    Cermak    Władysław    nadpor.        Piastów    11    58
46    Cernousek    Józef    wojsk. aksesista        Janowska    96    58
47    Cesar    August    wd. po rewid. kol.        Potockich    75    58
48    Cetnar    Józef    muzyk        Bogusławskiego    18    58
49    Cetnar    Michał    naucz.        Bogusławskiego    18    58
50    Cetnarska    Antonina    wd. po Radcy sąd.        Kościuszki    20    58
51    Cetnarski    Alfred    urz. Mag.        Kościuszki    20    58
52    Cetnarski    Lubin    dr. adwok.        Kościuszki    20    58
53    Cetner    hr. Andrzej    wł. realn.        Sapiehy    59    58
54    Cetwińska    Emilia    wdowa po urz.        Łyczakowska    56    58
55    Cetwiński    Michał    koncyp. adwok.        Kordeckiego    26    58
56    Cetwiński    Stanisław    em. st. racda Mag.        Chodkiewicza    3    58
57    Ceypek    Tadeusz    komis. Skar.        Bonifratrów    4    58
58    Ceear    Gerard    urz. tow. ubez. rob        Leśna    11a    58
59    Chaberska    Zofia    krawcz.        Bajki    19    58
60    Chabiński    Hilary    prof. gimn.        Listopada    83    58
61    Chabło    Józefa    wdowa        Ochronek    12    58
62    Chabło    Wiktor    prof. gimn.        Ochronek    12    58
63    Chabran    Henriette    kapital.        Sykstuska    38    58
64    Chachamowicz    Maurycy    posrednik        Głowińskiego    25    58
65    Chacht    Markus    wł. dóbr        Gliniańska    23    58
66    Chądzyński    Gedeon    komis. pow.        Kurkowa    55    58
67    Chaim    Izak    kup.        Anny    7    58
68    Chait    Benzion    szewc        Podzamcze    9    58
69    Chajes    Chaje    kupc.        Furmańska    9    58
70    Chajes    Emanuel    nacz. Bku zwiazk.        Pasaż Fellerów    5    58
71    Chajes    Eugeniusz    wł. realn.        Kalewicza    10    59
72    Chajes    Golde    urzed. bank.        Król. Jadwigi    22    59
73    Chajes    Joachim    kupiec        Gródecka    72    59
74    Chajes    Józef    dr lekarz        Jagiellońska    24    59
75    Chajes    Markus    dom węglow.        Rapaporta    15    59
76    Chajes    Monci    kupiec        Jachowicza    24    59
77    Chajes    Moses    kraw.        Krakowska    8    59
78    Chajes    Salo    dr. kand. adw.        Chmielowskiego    2    59
79    Chajes    Schaje    kupiec        Kościuszki    1a    59
80    Chajes    Teofil    kand. adwok.        Pola    5    59
81    Chajes    Wiktor    bankier        Bogusławskiego    3    59
82    Chalecki    Albert    adj. Skar.        Murarska    8    59
83    Chałupa    Edward    syst. kol.        Kubasiewicza    9    59
84    Chałupa    Wacław    em. urz.        Grunwaldzka    3    59
85    Chałupnicki    Oskar    urzęd. Skarbu        Szeptyckich    19    59
86    Chałupnicki    Robert    adj. Skar.        Kasztelańska    5    59
87    Chałupska    Janina    em.        Łyczakowska    52    59
88    Chamadis    Efroim    absol. inz.        Teresy    26a    59
89    Chamcowa    "Jaxa, Ludwika"    wdowa po kapital.        Technicka    1    59
90    Chameides    Chune    szynk.        Panieńska    22    59
91    Chameides    Leon    buchal.        Sykstuska    49    59
92    Chameides    Marek    kand. adwok.        Sykstuska    47    59
93    Chameides    Markus    wł. zakł. sped.        Sykstuska    19    59
94    Chameides    Maks    rest.        pl. Bernardyński    5    59
95    Chameides    Szymon    urzęd. pryw.        Janowska    8    59
96    Chamek    Jan    oficyał sąd.        Sobieskiego    10    59
97    Chametznik    Leon    urz.        Piekarska    14    59
98    Chamula    Michał    ofict. skar.        Karaicka    7    59
99    Chanderys    Szymon    naczel. zakładu ubezp.        Potockiego    36    59
100    Changen    Karol    prowiant. poruczn.        Jadwigi    16    59

 101    Charak    Abraham    faktor        Żółkiewskiego    10    59
102    Charak    Hryhoryj    radca sąd.        Pełczyńska    1    59
103    Charak    Leon    rest.        Rynek    11    59
104    Charak    Salomon    faktor        Łokietka    6    59
105    Charak    Zenobiusz    kand. adw.        Torosiewicza    9    59
106    Charap vel Schechter    Schulim    handlarz        Starozakonna    16    59
107    Charatan    Józef    rzeźnik        Zielona    44    59
108    Charitan    Mikołaj    oficyał sąd.        Kleparowska    16    59
109    Charkiewicz    Edward    em. dyr.. gimn.    kaw. ord. żel. III kl.    Listopada    87    59
110    Charkiewicz    Józef    auskult. sąd.        Senatorska    9    59
111    Charków    Grzegorz    woźny Nam.        Na Skałce    1    59
112    Charkowski    Antoni    wojsk.        Krupiarkowska    23    59
113    Charman    Abraham    oficyał poczt.        Grodecka    43    59
114    Charman    Leon    prakt. poczt.        Gródecka    43    59
115    Charowski    Piotr    kondukt. kolej.        Bogdanówka    38    59
116    Chartz    Abraham    naucz.        Pod Dębem    18    59
117    Charwat    Franciszek    komis. polic.        Grunwaldzka    7    59
118    Charysz    Dymitr    stolarz kol.        Gródecka    131    59
119    Charysz    Grzegorz    woźny politechn.        Sapiehy    10    59
120    Charytan    Sender    rzeźnik        Berka    6    59
121    Chassin    Uszer    kup.        Słoneczna    18    59
122    Chaszczewska    Anna    akuszer.        Łyczakowska    39    59
123    Chaszczyński    Józef    emer. radca Dworu        Torosiewicza    12    59
124    Chatrian    Margarite    naucz.        Chmielowskiego    12    59
125    Chauer    Henryk    kowal        Zielona    45    59
126    Chawales    Józef    handlarz        Na Błonie    8    59
127    Chawales    Leon    majs. rymar.        Stroma    3    59
128    Chawales    Henryk    kup.        Brajerowska    5    59
129    Chęć    Maciej    zarząd. piek.        Leszczyńskiego    26    60
130    Chechlińska    Rozalia    wdowa        Leśna    17    60
131    Chechliński    Maryan    rew. Nam.        Panieńska    11    60
132    Chęciński    Jan    st. rad. Mag.        Żulińskiego    1    60
133    Chęciński    Jan    ks. prałat        pl. M. Śnieżnej    8    60
134    Chęciński    Józef    wł. druk. i księgar.        Sapiehy    77    60
135    Chęciński    Kazimierz    sekr. skarb.        Gródecka    93    60
136    Chęciński    Maryan    funkc. Magis        Grodecka    89    60
137    Chemczuk    Michał    nadstr. skar.        Teresy    26    60
138    Chendyński    Zdzisław    konc. poczt.        Zimorowicza    10    60
139    Chermiński    Michał    emer.        Wronowska    15    60
140    Chierer    Berisch    kup.        Słoneczna    14    60
141    Chierer    Ignatz    kup.        Śnieżna    7    60
142    Chierer    Juliusz    wł. realn.        Gródecka    3    60
143    Chierer    Mordko    kraw.        Sobieskiego    43    60
144    Chieses    Natan    kup.        Strzelecka    10    60
145    Chiger    Adolf    magaz.        Serbska    2b    60
146    Chiger    Isak    kup.        Beisera    2    60
147    Chiger    Judel    mal. pok.        Lwia    8    60
148    Chiger    Maurycy    dr. adwok.        Kopernika    10    60
149    Chiger    Riwa    krawcz.        Bożnicza    3    60
150    Chilarski    Antoni    komis. kolej.        Szumlańskiego    6    60
151    Chilf    Anna    akusz.        Janowska    18    60
152    Chilf    Bernard    muzyk        Skarbkowska    7    60
153    Chilf    Henryk    inż. kol.        Solarni    4    60
154    Chilf    Maksymilian    urzęd. poczt.        Janowska    18    60
155    Chiliński    Franciszek    egz. leśn.        Szeptyckich    61    60
156    Chitrejko    Emil    em. urzęd. kol.        Jadwigi    22    60
157    Chiwes    Chaim    nauczyc.        Alembeków    8    60
158    Chlamtacz    Jan    radca wyższ. sądu kraj.        Strzemię    4    60
159    Chlamtacz    Marceli    dr. prof. Uniwer.        Ujejskiego    4    60
160    Chlawacz    Gustaw    em. urz. Magis.        Panieńska    26    60
161    Chlebinski    Józef    woźny        pl. Halickich    10    60
162    Chlebowska    Henryka    wdowa        Pełczyńska    5a    60
163    Chlebowska    Wanda    kapit.        Supińskiego    1    60
164    Chlibkiewicz    Mikołaj    szewc        Ruska    16    60
165    Chlibowicki    Denys    sędzia        Japońska    3    60
166    Chlipalski    Karol    radca leśn.        bocz. Kadeckiej    2    60
167    Chlipp    Grzegorz    agent handl.        Zielona    71    60
168    Chloupek    Jan    kasyer bnku        Snopkowska    27    60
169    Chłędowska    Florentyna    wdowa        Piekarska    9    60
170    Chłopicki    Stanisław    em. pocztm.        Nabielaka    5    60
171    Chłopiński    Wojciech    urzędn. pryw.        Bogusławskiego    16    60
172    Chmara    Jan    woźn. poczt.        Nowy Świat    12    60
173    Chmarko    Stefania    pryw. nauczyc.        Ormiańska    17    60
174    Chmarowski    Alfred    asys. hydrogr.        Łyczaków    7    60
175    Chmiel    Jan    konduk.        Gródecka    131    60
176    Chmiel    Karolina    krawc.        Hausnera    10    60
177    Chmiel    Szymon    fukc. Wydz. kr.        Piekarska    26    60
178    Chmiel    Tadeusz    woź.        Zielona    42    60
179    Chmielarski dr    Tadeusz    komisarz pow.        Łazarza    6    60
180    Chmielecki    Mikołaj    akses. wojsk.        Świętokrzyska    6    60
181    Chmielewska    Helena    naucz.        św. Józefa    5    60
182    Chmielewska    Marya    wd. po urz. sąd.        Kampiana    11    60
183    Chmielewska    Marya    akusz.        Barska    5    60
184    Chmielewska    Otylia    wd. po urz. Mag.        św. Józefa    5    60
185    Chmielewski    Albin    urzędn. przem.        Chrzanowskiej    12a    60
186    Chmielewski    Bazyli    majs. kaflar.        Boczkowskiego    6    61
187    Chmielewski    Emilian    inż.        Głęboka    4    61
188    Chmielewski    Józef    ofic. Nam        Hausnera    11a    61
189    Chmielewski    Kazimierz-Wieniawa    buchh.        Sadownicka    19    61
190    Chmielewski    Kazimierz    prak. koncep.        Listopada    87    61
191    Chmielewski    Leopold    ofical.        Teatyńska    1    61
192    Chmielewski    Longin    właśc. księgar.        Sykstuska    62    61
193    Chmielewski    Marcin    urzędn. kolej.        Panieńska    1c    61
194    Chmielewski    Maryan    urzędn. kolej.        Żółkiewska    75    61
195    Chmielewski    Seweryn    kapitan        Obozowa    9    61
196    Chmielewski    Tadeusz    dr. komis. pow.        Bema    23a    61
197    Chmielewski    Władysław    komis. Mag.        Ossolińskich    11    61
198    Chmielewski    Władysław    agent handl.        Kurkowa    11    61
199    Chmielik    Bazyli    szewc        Fredry    5    61
200    Chmieliński    Jóżef    art.. dram.        Blacharska    8    61
201    Chmielnicka    Olga    pryw.        Bema    15    61
202    Chmielnicki    Bartłomiej    ofic. Nam        Hausnera    15    61
203    Chmielnik    Necytaus    woźn.        Trauguta    1    61
204    Chmielowa    Rozalia    wdowa        św. Teresy    38    61
205    Chmielowicz    Tomasz    podmajs. murarski        Kasztelańska    11    61
206    Chmielowiec    Leon    kierow. budowy        Polna    30    61
207    Chmielowska    Antonina    wd.        Kochanowskiego    19    61
208    Chmielowska    Stanisława    naucz.        Kochanowskiego    19    61
209    Chmielowski    Franciszek    rzeźn.        Gródecka    48    61
210    Chmielowski    Jan    woź. skarb.        Karaicka    9    61
211    Chmielowski    Władysław    em. st. oficł. sąd.        Kampiana    7    61
212    Chmorowska    Karolina    emeryt        św. Jacka    10    61
213    Chmuj    Jan    asyst. techn. Wydz. kr.        Zimorowicza    10    61
214    Chmura    Adolf    podmajs. murarski        Jadwigi    18    61
215    Chmura    Jadwiga    wdowa        Leszczyńskiego    38    61
216    Chmura    Józef    aspir. kolej.        Sadownicka    7    61
217    Chmurowicz    Emilia    emer.        Kochanowskiego    33    61
218    Chmurowicz    Ludwik    rewid. Nam.        Teatyńska    19    61
219    Chmurowicz    Stanisław    prak. Nam.        Kochanowskiego    38    61
220    Chmurowicz    Teofil    emer. radca Nam.        Zielona    34    61
221    Chmurowicz    Wiktor    rewid. skar.        Gosiewskiego    5    61
222    Chobrzyńska    Eleonora    wdowa        Rzeźnicka    3    61
223    Chobrzyńska    Janina    naucz.        Zielona    5    61
224    Chobrzyńska    Wilhelmina    naucz.        Zielona    5    61
225    Chobrzyński    Czesław    naucz. pryw.        Zielona    5    61
226    Chobrzyński    Roman    prof. gimn.        Hoffmana    6    61
227    Chobzey    Jan    pryw. ofical.        Kochanowskiego    43    61
228    Chocholka    Otmar    poruczn.        św. Łazarza    6    61
229    Chochorowski    Stanisław    asys. poczt.        Krupiarska    1    61
230    Chociej    Kazimierz    stolarz        Łyczakowska    19    61
231    Chociej    Rudolf    mal. pok.        Łyczakowska    27    61
232    Chociej    Stanisław    urzedn.        Łyczakowska    27    61
233    Chociszewska    Józefa    żona radcy        Karpińskiego    19    61
234    Chociszewska    Józefa    kupc.        Murarska    2    61
235    Chodacka    Kazimiera    emer.        Kurkowa    5    61
236    Chodas    Szmul    kup.        Pod Dębem    18    61
237    Chodewińska    Franciszka    nauczyc.        Łyczaków    5    61
238    Chodkiewicz    Ignacy    inż..        Głowińskiego    25    61
239    Chodkiewicz    Mieczysław    star. rewid. kolej.        Głęboka    14    61
240    Chodnowska    Anna    kapital.        Chmielowskiego    4    61
241    Chodoli    Sylwester    oficł. sąd.        Gródecka    68    62
242    Chodorowicz    Franciszek    szewc        Nabielaka    9    62
243    Chodorowicz    Julia    rzeźn.        Balonowa    6    62
244    Chodorowski    Kazimierz    sekr. Bku przem.        Murarska    2    62
245    Chodowiecka - Trapszo    Janina    art.. dram.        Romanowicza    16    62
246    Chodziński    Eliasz    konduk. poczt.        Kordeckiego    41    62
247    Choina    Jan    naucz.        Zielona    8    62
248    Chojecki    Jan    woźn.        Romanowicza    20    62
249    Chojecki    Stanisław    Kurator        Jabłonowskich    16    62
250    Chojnackyj    Wasyl    urz. tow. ubez. rob        Śniadeckich    5    62
251    Cholewa    Kornelia    hafciar.        Kopernika    17    62
252    Cholewczuk    Michał    nauczyc.        Deberta    2    62
253    Cholewczuk    Stanisław    funkc. Namiest.        św. Piotra    11a    62
254    Cholewianka    Teofila    pens.        Wojciecha    6    62
255    Cholewka    Leon    komis. poczt.        Dwernickiego    9    62
256    Chołodecki Białynia    Józef    em. dyr. rach. i redaktor        Sykstuska    62    62
257    Chołodecki Białynia    Witold    dr kand. adw.        Grunwaldzka    12    62
258    Chołodecki Białynia    Zdzisław    adj. bud. poczt. i telegr.        Grunwaldzka    12    62
259    Chołodzian    Jan    retuszer        Jagiellońska    24    62
260    Chołodzian    Piotr    urzęd.        Wyspiańskiego    40    62
261    Chołoniewski    Stanisław    urz. Wydź. kraj.        Szymanowiczów    6    62
262    Chołoniewski    Stanisław    architekt        Badenich    9    62
263    Chołyniecka    Stafania    wdowa        Głęboka    14    62
264    Choma    Eliasz    stolarz        Potockiego    22    62
265    Choma    Jan    kierow. biura sług        Sykstuska    10    62

266    Choma    Jan    naucz.        Szeptyckich    24    62
267    Choma    Stefan    woźn.        Boczkowskiego    11    62
268    Chomentowski Baron von    Erazmus    rentier        Issakowicza    22    62
269    Chomet    Hersch    handl. owoc.        Spadzista    1a    62
270    Chomet    Samuel    blach.        Działyńskich    5    62
271    Chomiak    Bazyli    agent handl.        Pijarów    28    62
272    Chomiak    Eleonora    buchalter        Zborowskich    6    62
273    Chomiak    Makary    magaz.        Zborowskich    6    62
274    Chomiak    Władysław    magaz. kolej.        Na Błonie    22    62
275    Chomiak    Zofia    modniarka        Łyczakowska    22    62
276    Chomiakiewicz    Władysław    ajent handl.        Bogdanówka    28    62
277    Chomicka    Franciszka    akuszer.        Teatyńska    12    62
278    Chomicka    Helena    manip. Bku        Łyczakowska    29    62
279    Chomicka    Zofia    wdowa po adjunk. Skarb.        Łyczakowska    57    62
280    Chomicki    Eliasz    portyer Bku austr. węg.        3 Maja    9    62
281    Chomicki    Grzegorz    adj. konc. dyr. Skarb.        Żulińskiego    6    62
282    Chomicki    Ilia    woź. Bku        Krasickich    7    62
283    Chomicki    Karol    prof.        Kadecka    2    62
284    Chomicki    Stanisław    prakt. Bku.        Snopkowska    35    62
285    Chomicki    Włodzimierz    naucz.        Łyczakowska    29    62
286    Chomik    Włodzimierz    oficł. poczt.        Głowackiego    18    62
287    Chomin    Antoni    dr lekarz sąd.    złoty krzyż z kor.    Na Skałce    1    62
288    Chomin    Jan    szewc        Krupiarska    11    62
289    Chomin    Zenon    urzęd. poczt.        Szeptyckich    27    62
290    Chomińska    Bronisława    urzęd. kol.        Gołąba    12    62
291    Chomińska    Józefa    wdowa po urzęd. kol.        Gołąba    12    62
292    Chomińska    Stafania    pryw. urzęd.        Gołąba    12    62
293    Chomiński    Mieczysław    urzęd. pryw.        Gołąba    12    62
294    Chomiński    Stanisław    mag. farmacyi        Bonifratrów    2    62
295    Chomiński    Wiktor    komis. kol.        Gołąba    12    62
296    Chomiński    Władysław    naucz.        Boczna Dekerta    4115    62
297    Chomrańska    Ewa    wdowa po st. rewid. kol.        Zofii    8    63
298    Chomrański    Eugeniusz    dr kand. adw.        3 Maja    2    63
299    Chopliak    Teodor    diak.        pl. Jura    5    63
300    Chorążak    Mieczysław    urzęd. tow. Gizeli        Wyspiańskiego    15    63
301    Chorąży    Karol    rewid. kol.        Głowackiego    17    63
302    Chorąży    Mieczysław    inż.        Rynek    3    63
303    Chorkawy    Michał    wożny        Supińskiego    21    63
304    Chorodnik    Michał    kowal        Grodecka    68    63
305    Chorośnicki    August    dr. b. wł. dóbr        Zyblikiewicza    52    63
306    Choroszczak    Wiktor    absolw. prawa        Hausnera    16    63
307    Choroszy    Bazyli    liston.        Rahozy    5    63
308    Chorzemski    Stanisław    komis. pow.        Dwernickiego    11a    63
309    Chorzemski    Witołd    kup.        Sapiehy    29    63
310    Chotiner    Leon    pośrednik        Grodecka    14    63
311    Chotiner    Leon    dr. adwok. pasaż.        Hausmana        63
312    Chowań    Paweł    woźny        Kościuszki    3    63
313    Chowaniec    Jadwiga    naucz.        Kurkowa    33    63
314    Chowaniec    Józef    emer. inżyn. Mag.        Kurkowa    33    63
315    Chowaniec    Kamilia    emer. naucz.        Pola    1    63
316    Chowaniowa    Apolonia    wdowa        Wagilewicza    4    63
317    Choynacka    Wanda    wł. realn.        Orzeszkowej    7    63
318    Choynowski    Jan    inżyn.        Zielona    22    63
319    Chrapek    Ksawera    wdowa po prof. gimn.        Zyblikiewicza    31    63
320    Christ    Robert    nadporucz.        Kordeckiego    6    63
321    Christ    Rudolf    wł. Zakł. mech.        Kochanowskiego    74    63
322    Christa    Jerzy    emer. kol.        Łyczakowska    18    63
323    Christelbauer    Ludwik    inżyn. Wydz. kraj.        Franciszkańska    17    63
324    Christian    Wacław    em. generał        Mikołaja    5    63
325    Christman    Jakób    kawiarz        Kochanowska    15    63
326    Christof    Jan    pryw.        Kopernika    21    63
327    Christof    Mieczysław    prof.        Kopernika    21    63
328    Christof    Nicefor    art.. teatru miejs.        Zamarystynowska    30    63
329    Christof    Stefan    naucz. pryw.        Szeptyckich    33    63
330    Chrobaczyńska    Emilia    wdowa po urzęd.        Szeptyckich    64    63
331    Chronak    Franciszek    magaz.        Bilińskich    18    63
332    Chrobak    Jakób    magaz. kol.        Grodecka    131    63
333    Chrobak    Jan    krawiec        Janowska    11    63
334    Chromek    Henryk    urzed. wojsk.        Kochanowskiego    35    63
335    Chromy    Ignacy    wł. fabryk. pierników        Zyblikiewicza    5    63
336    Chrostowski    Michał    słuch. język. nowożyt.        Kraszewskiego    9    63
337    Chroszczewski    Kazimierz    podmeis. kolei        Bilińskich    58    63
338    Chrupowicz    Floryan    asyst. Nam.        Ochronek    3    63
339    Chrupowicz    Michał    naucz.    złoty krzyż z kor.    Chmielowskiego    3    63
340    Chrupowicz    Mikołaj    wł. realn.        Głęboka    19    63
341    Chrupowicz    Stanisław    prakt. sąd.        Zofii    40    63
342    Chruściel    Adolf    urzęd. kol.        Krzywczycka    6    63
343    Chruśliński    Stanisław    prak. bud. dróg        Pełczyńska    12    63
344    Chruszcz    Franciszek    dozor. więźn.        Bema    18    63
345    Chruszczewska    Teofila    wdowa po zarząd. poczt.        Tarnowskiego    22    63
346    Chruszczewski    Alfred    asyst. Bku kraj.        Tarnowskiego    22    63
347    Chruszczewski    Antoni    oficł. sąd.        Zimorowicza    10    63
348    Chruszczewski    Rudolf    handl.        Asnyka    15    63
349    Chruszczewski    Władysław    pens. kancel. kol.        Jadwigi    33    63
350    Chrycewicz    Antonina    wdowa po oficł. poczt.        Zielona    36    63
351    Chrickił    Wasyl    emer.        Kulparowska    22    63
352    Chrypiak    Jan    wł. real. pom. handl.        Zyblikiewicza    17    63
353    Chrypiak    Józefa    wł. real.        Zielona    49    63
354    Chrypiak    Stanisław    wł. real.        Zyblikiewicza    17    64
355    Chryplewicz    Jakób    wożn.        Sadownicka    57    64
356    Chrystowski    Jędrzej    oficyal.        Potockiego    11a    64
357    Chrż    Wilhelm    lustr. dom.        Polna    62    64
358    Chrzanowska    Anna    naucz.        Lelewela    5    
359    Chrzanowska    Desire    pryw.        Lelewela    5    
360    Chrzanowska    Jadwiga    wdowa po insp. ewidenc.        Dwernickiego    34    
361    Chrzanowska    Marya    naucz.        Antoniego    11a    
362    Chrzanowska    Wanda    adjunkt poczt.        Ochronek    10    
363    Chrzanowski    Adam    poruczn.        Kurkowa    4    
364    Chrzanowski    Antoni    konc. Prok. skar.        Friedriechów    9    
365    Chrzanowski    Błażej    woż. sąd.        Pułaskiego    3    
366    Chrzanowski    Jan    dyet. Nam.        Pijarów    41    
367    Chrzanowski    Ludwik    koncep.        pl. Solarni    8    
368    Chrzanowski    Marcin    wł. real.        bocz. Snopkowskiej    1
369    Chrzanowski    Stanisław    archit.        Leśna    18
370    Chrzanowski    Wawrzyniec    woźn.        Miłkowskiego    14
371    Chrzanowski    Wiesław    dr. prof. polit.        Murarska    30
372    Chrzanowski    Wiktor    urz. Magistr.        Friedriechów    9
373    Chrzanowski    Władysław    oficyał skarbow.        Reja    4
374    Chrzanowski    Władysław    kasyer zakł. elekt.        Cłowa    9
375    Chrząstkowska    Malwina    naucz.        Rynek    9
376    Chrząszczewski    Seweryn    em. radca Nam.        Sykstuska    46
377    Chrzysztyszyńska    Elżbieta    wdowa po naucz.        Łyczaków    84
378    Chudecki    Kazimierz    inż.. kol.        Łyczaków    62
379    Chudoba    Franciszek    inż.. Wydziału kraj.        Nowy Świat    5
380    Chudysz    Stanisław    woź. bku        Potockiego    35a
381    Chudzicka    Jadwiga    ofic. kol.        Głęboka    14
382    Chudzicki    Bartłomiej    rys. i majs. murar.        boczna Kleparowska    8
383    Chudzicki    Włodzimierz    radca dyr. skar.        Bema    27
384    Chudzikiewicz    "Marya, Olga"    naucz.        Kingi    26
385    Chudzikiewicz    Stanisław    urzęd. Wydz. kraj.        Kingi    26
386    Chudzikiewicz    Stefania    urz. pryw.        Pełczyńska    4
387    Chudzikowski    "Juliusz, Stanisław"    naucz. kol.        Trauguta    4
388    Chudzikowski    Władysław    wł. fabr. kas        Na Błonie    22
389    Chudzki    Bartłomiej    majs. murarski        Jadwigi    35
390    Chulski    Tytus    st. rew. kolej.        Mochnackiego    26
391    Chutkowski    Mikołaj    wł. cuk.        Sykstuska    62
392    Chutkowski    Stanisław    urz. koncep. skarb.        Kadecka    28
393    Chutkowski    Władysław    urzęd. kolej.        Sykstuska    62
394    Chuwen    Dawid    urzed. Bnku        Kraszewskiego    3
395    Chuwen    Salomon    buchal.        Zamkowa    2a
396    Chuwes    Oskar    agent handl.        Kopernika    12
397    Chuwes    Simon    blach.        Kotlarska    10
398    Chuzain    Wiktor    emer. major        Piekarska    36
399    Chwalibogowski    Maurycy    oficyant kancel.        Świętokrzyska    47
400    Chwałek    Adam    ofict. kolej.        Bilińskich    52    
401    Chwałek    Wilhelm    geom. ewidenc.        Bema    33    
402    Chwałek    Władysław    inkas. miejs. kolei. elek.        Murarska    7    
403    Chwastowski    Witołd    inż..        Franciszkańska    2    
404    Chwojka    Edward    optyk        Rzeźbiarska    5    64
405    Chwojka    Feliks    urzęd. Kasy chor.        Rzeźbiarska    5    64
406    Chwojka    Józef    rewid. domen i las.        Polna    5    64
407    Chwojka    Marya    wdowa        Kurkowa    16    64
408    Chyba    Karol    zecer        Hausnera    12    65
409    Chybiński    Adolf    dr. doc. Uniwers.        Fredry    9    65
410    Chylewski    Witołd    inżyn.        Bielowskiego    3    65

Google ads