Mossakowski

 nasza genealogia

     Twój opis zdjęcia
....nie chlubimy się zacnością naszych przodków,
a pamiętamy i przypominamy,
aby szlachectwo nasze nie złotrzyło się,
bowiem jest wyzwaniem a nie godnością...Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości,
ani nie ma prawa do przyszłości...
20 lutego 1920 Marszałek Józef Piłsudski

Witamy na stronie genealogicznej naszej rodziny Mossakowskich


So far, we have gathered the data about 5582 people and 1933 families.

Młody człowiek nie przywiązuje do genealogii uwagi, żyje dniem dzisiejszym. Tak było w moim przypadku, gdy w pewnej chwili życia pojawiło się takie pragnienie, aby ocalić od zapomnienia to, co wiem o mojej rodzinie. Link do artykułu: http://rodzina.wiara.pl/doc/3103992.Skad-nasz-rod

Visitor locationsHistorie

feature 1 Twoja strona genealogiczna całkiem za darmo. Wystarczy napisać do administratora Serwisu Genealogia Polska

feature 2 Historia 1 W pracach genealogów ubiegłego stulecia najstarsza wzmianka o Mossakowskich łączy się z datą 1597 roku Autorzy tych opracowań uważają, że rodzina pochodzi z gniazda rodowego, którym jest wieś Mossaki w ciechanowskim. Tymczasem w staropolskim herbarzu Kaspra Niesieckiego (1740)pierwsze informacje dotyczące tej rodziny, herbu Jastrzębiec nie sięgają czasów wcześniejszych niż pierwsza połowa XVII wieku. Księgi Metryki Mazowieckiej, fragmenty sadu grodzkiego W Ciechanowie a także tkz. testament konsystorza biskupów płockich w Pułtusku oraz księgi sądów biskupów płockich z Archiwum Diecezjalnego w Płocku wskazują ,że początki rodziny Mossakowskich wiążą się ściśle z dziejami osady Grudowo, która zmieniła nazwę na Mossaki. W świetle tych zapisów archiwalnych wieś Mossaki położona jest w ziemi ciechanowskiej, w powiecie przasnyskim, w parafii Krasne , na terenach porośniętych wówczas rozległym lasem Gdzew, między rzekami górna Pełta i Węgrą. Była ona usytuowana w pobliżu skrzyżowania dwóch ważnych szlaków komunikacyjnych - z jednej strony do trasy przejazdów książęcych z zamku w Ciechanowie , z drugiej zaś znaczącego odgałęzienia, idącego początkowo wzdłuż biegu Pełty, starej drogi wojennej (1353)prowadzącej z Serocka, przez Pułtusk i Przasnysz , na Janowo i Nidzice w kierunku ziem Zakonu Krzyżackiego. Jak wiele innych nazw wsi polskich nazwa wsi Mossaki pochodzi od pierwszych założycieli lub pierwotnych mieszkańców. Wytworzyła się ona z prostej odpowiedzi na pytanie; kto tam mieszka ?Odpowiedż w naszym przypadku brzmiała - mieszkają Moszaki. Dzięki zachowanym dokumentomu dało się ustalić schemat genealogii pierwszych sześciu pokoleń rodziny Mossakowskich , której początki tj. czas życia protoplasty rodu Stanisława Mossaka i jego Ojca Mosza ,sięgają w głąb XIV wieku. Natomiast w przybliżeniu można okreslić obszar gruntów, jakie -wraz z osada Grudowo- były w posiadaniu owego protoplasty rodziny , na około 30 włok(czyli 500ha. Ziemia ta trzymana na prawie rucerskim jako dziedzictwo in hereditate -jaką podają cytowane żródła z lat 1426, 1427,1436,nie była chyba kupiona lecz nadana przez władcę może nie jednej osobie, lecz dwóm (np.braciom)przypuszczalnie w postaci obszaru nie zasiedlonego, z lasem przeznaczonym do wykarczowania. U podstaw tego, jak i wielu innych nadań na północnym Mazowszu, leżały jak widomo -nie tylko starania książąt mazowieckich o charakterze czysto ekonomicznym, lecz także troska o zapewnienie sobie należytej liczby dobrze uzbrojonego rycerstwa, koniecznego tutaj wobec istnienia stałych zagrożeń, zrazu ze strony Jaćwingów, Prusów i Liwinów a później Krzyżaków. Zgodnie z obowiązującym prawem rycerskim z każdych 10 włók właściciele winni byli wystawić jednego rycerza konnego w odpowiednim ekwipunku i rynsztunku. Jako posiadacze ziemi na prawie rycerskim, we wszystkich znanych żródłach(począwszy od 1467r,)określani mianem nobiles, musieli oni przynależeć do jednego z rodów heraldydcznych. Ponieważ w dobie nowożytnej rodziny Mossakowskich pieczętowali się tradycyjnie herbem Jastrzębiec i z tym herbem łączą ich nazwisko herbarze, można domniemywać, że protoplasta rodziny Stanisław Mossak wywodził się z jednej z wielu gałęzi tak bardzo rozrodzonych na Mazowszu Boleściców - Jastrzębców. W dzielnicy płockiej otrzymali od księcia Siemowita IV w r.1408 znany przywilej, obejmujący 163 pochodzące z 48 miejscowości. Rozrodzenie przyszłych Mossakowskich, widoczne już w XV wieku, nabrało charakteru gwałtownego procesu w stuleciu następnym. I tak księgi podatkowe zanotowały w przysiółkach Mossak: w r. 1532 -24 właścicieli, w r. 1552-32 właścicieli, w 1569 aż 60 . Nie może zatem dziwić fakt, ze na dyplomie elekcyjnym króla Augusta II widniej podpis 33 Mossakowskich. Naturalna stawała się zatem emigracja z ojcowizny bardziej zdolnych i przedsiębiorczych jednostek. Osiedlali się oni, pewnie drogą mariaży, przede wszystkim w innych częściach Mazowsza. W wieku XVII, poza ciechanowskim, spotykamy ich w ziemiach województwa mazowieckiego: ziemi łomżyńskiej1648, różańskiej 1669, czerskiej 1667 i zakroczymskiej 1697. W tym samym stuleciu wędrują również poza Mazowsze, do województw: chełmińskiego 1608 i brzesko-kujawskiego w 1699, a także na kresy Rzeczypospolitej, na Wołyń. Przygotowano na podstawie publikacji Pana prof. Stanisława Mossakowskiego, która ukazała się Roczniku Polskiego Towarzystwa Heraldycznego pod tytułem: Mossakowscy. U początków rodziny i nazwiska.

feature 3 Historia 2 Tutaj możesz wstawić własny tekst.

feature 4 Historia 3 Tutaj możesz wstawić własny tekst.Last updates

Żyjący
Żyjący
Żyjący
Żyjący
Żyjący
Żyjący
Żyjący
Żyjący
Żyjący
Żyjący
Top 30 Surnames

Losowe zdjęcia

Losowe dokumenty


Calendar

Dates movable feasts in the Catholic Church from 1600 to 2100

 Dziś jest 20 luty 2019 roku

Imieniny: Ludmiła, Ludomira, Lubomira, Siestrzewita
Wszystkiego najlepszego.
Dziś jest Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej, Światowy Dzień Biernego Oporu.


Birthdays
urodzeni w dniu 20 luty
Leonard Kilanowski - 1835 (184 lat temu)
Rozalia-Ewa Mossakowska - 1836 (183 lat temu)
Rozalia Ewa Mossakowska - 1836 (183 lat temu)
Adam Mossakowski - 1840 (179 lat temu)
Bartłomiej Mossakowski h.Jastrzębiec - 1974 (45 lat temu)

Marriages
małżeństwa zawarte w dniu 20 luty.
Wincenty Franciszek Klukowski & Wiktoria Joanna Kozarzewska - 1838 (181 lat temu)
Józef Franciszek Klukowski & Ludwika Zaręba - 1878 (141 lat temu)
Wiktor Mikołaj Kożniewski & Leokadia Ewa Zaręba - 1884 (135 lat temu)
Leopold Klemens Ruszkowski & Marianna Rutkowska - 1895 (124 lat temu)

Deaths
zmarli w dniu 20 luty
Marianna Brzeska - 1848 (171 lat temu)
Marianna Załęska Ciskowska - 1882 (137 lat temu)
Marianna Załęska Ciskowska - 1882 (137 lat temu)
Marianna Borzym - 1907 (112 lat temu)